Wzór rezygnacji z PPK do pobrania i samodzielnego wypełnienia

Praca Dołącz do dyskusji (401)
Wzór rezygnacji z PPK do pobrania i samodzielnego wypełnienia

Pracownicze Plany Kapitałowe są „dobrowolne” w dość pokrętnym rozumieniu tego słowa, ponieważ musimy się z nich samodzielnie wypisywać raz na 4 lata. Przewidując palącą potrzebę wśród naszych czytelników, publikujemy wzór rezygnacji z PPK do pobrania i samodzielnego wypełnienia. 

Wielu czytelników pyta nas o to, co to są PPK, ponieważ z jednej strony wydawało się, że to „jakiś projekt rządu dla wielkich korporacji”, ale tak naprawdę już od 1 lipca 2019 roku pracownicze plany kapitałowe swoim zasięgiem obejmą wiele osób pracujących w firmach zatrudniających powyżej 250 osób. A z czasem, przez kilka kolejnych lat, stopniowo będą obejmowały też mniejsze przedsiębiorstwa.

Wypisanie się z PPK jest możliwe, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwe. A moja redakcyjna koleżanka Edyta Wara-Wąsowska jest nawet jeszcze większą pesymistką ze względu na sposób wydania rozporządzenia obwieszczającego sposób rezygnacji.

Chodzi o rozporządzenie Teresy Czerwińskiej, o którego (nie) ważności pisał Rafał Chabasiński. Rozporządzenie dotyczące deklaracji o rezygnacji z PPK wydano 12 czerwca 2019 r. Z podpisem Czerwińskiej, która jednak już w tamtym momencie ministrem nie była (przestała 4 czerwca). W Dzienniku Ustaw dokument pojawił się dopiero 14 czerwca, a oficjalnie został wydany dwa dni wcześniej. Zdaniem prezesa Instytutu Emerytalnego, Antoniego Kołka, powoduje to że deklaracja o wypisaniu się z PPK może być kwestionowana.

Rezygnacja z PPK – wzór postępowania

Powodów przemawiających za Pracowniczymi Planami Kapitałowy jest kilka, natomiast istnieją również argumenty, by nie chcieć korzystać z tego rozwiązania (np. brak zaufania do państwa po tym, co stało się z OFE lub po prostu chęć otrzymywania nieznacznie wyższego wynagrodzenia – takiego, jak dotychczas).

Złożenie deklaracji o rezygnacji z udziału w PPK to obowiązek pracownika, który musi ją stworzyć w formie pisemnej, wypełniając dużymi literami, własnoręcznie podpisując w przynajmniej siedmiu miejscach.

Rezygnację z udziału w PPK przekazujemy na ręce pracodawcy. Pracodawca musi wówczas złożyć w ciągu 7 dni informację dla TFI o rezygnacji z uczestnictwa w programie PPK. Po złożeniu rezygnacji z PPK mamy „spokój” na 4 lata, jednak potem musimy złożyć wniosek ponownie. Do programu możemy też w każdej chwili powrócić dobrowolnie. 41,5% pracowników powszechnie zapowiada, że z Pracowniczych Planów Kapitałowych zrezygnuje już na starcie programu.

Wzór rezygnacji z PPK do pobrania i samodzielnego wypełnienia

Poniżej publikujemy wzór rezygnacji z PPK do pobrania i samodzielnego wypełnienia. Poniższy dokument zawiera projekt ministerialnego rozporządzenia i właściwy wzór rozpoczyna się na jego trzeciej stronie. Jest to forma rezygnacji zaproponowana bezpośrednio przez ustawodawcę. Wypełniający musi przedstawić w pierwszej części dane na temat siebie samego oraz jego zatrudnienia, zaś w kolejnych częściach podpisać szereg oświadczeń związanych ze świadomością konsekwencji wypisania się z PPK.

Pobierz wzór