Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 16 tys. zł bezzwrotnej dotacji na pracownika

Finanse Firma dołącz do dyskusji (391) 09.06.2021
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 16 tys. zł bezzwrotnej dotacji na pracownika

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy mogą pozyskać nawet 16 tys. zł bezzwrotnej dotacji na pracownika. Wniosek o przyznanie środków należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy – po ogłoszeniu przez PUP otwarcia naboru. 

16 tys. zł bezzwrotnej dotacji na pracownika. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kolejne środki

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą pozyskać do 16 tys. zł bezzwrotnej dotacji na pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Otrzymane środki przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na szkolenie załogi. W tym roku możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie min. na:

  • szkolenie osób powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej opieką nad dzieckiem,
  • kształcenie w związku z zastosowaniem w firmie nowych technologii,
  • szkolenie osób, które nie mają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości,
  • kształcenie w zawodach deficytowych dla danego województwa lub powiatu,
  • szkolenie osób, które w związku z COVID-19 musiały ograniczyć swoją działalność,
  • osób po 45. roku życia.

Przedsiębiorców prawdopodobnie najbardziej zainteresuje możliwość pozyskania środków na szkolenia osób po 45. roku życia oraz w związku z wprowadzeniem nowych technologii w firmie – o takie dofinansowanie będzie mogło ubiegać się prawdopodobnie najwięcej firm.

Warto jednocześnie pamiętać, że mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 100 proc. szkolenia. Tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa – w wysokości 80 proc. szkolenia. W obu przypadkach jednak maksymalna kwota dotacji wynosi 16 tys. zł.

Niektóre Powiatowe Urzędy Pracy już rozpoczęły nabory, ale nie wszystkie

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać 16 tys. zł bezzwrotnej dotacji na pracownika muszą samodzielnie sprawdzić, czy właściwy dla nich Powiatowy Urząd Pracy już rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie. W niektórych przypadkach nabór już trwa. Przedsiębiorca zainteresowany dotacją powinien szukać informacji bezpośrednio na stronie urzędu (niektóre urzędy podają również terminy naboru w mediach społecznościowych).

Dotacje dla firm w czerwcu

Warto jednocześnie pamiętać, że w czerwcu przedsiębiorcy mogą ubiegać się również o kilka innych form wsparcia. Podobnie jak w przypadku wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tak i dotacje dla firm w czerwcu są przyznawane na kształcenie pracowników. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się np. o środki na szkolenie menedżerów. W takim wypadku można uzyskać dotację w wysokości do 80 proc. kosztów takiego kursu. Z kolei przedsiębiorcy, którzy powrócili do prowadzenia biznesu (po wcześniejszym zamknięciu firmy) mogą ubiegać się nie tyle o środki finansowe, co o udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.