Arel (właściciel sklepów Real), przejęty przez Auchan, został wykreślony z rejestru VAT. Czy to oznacza, że nie odliczysz VAT-u z faktur?

Codzienne Podatki dołącz do dyskusji (26) 20.07.2018
Arel (właściciel sklepów Real), przejęty przez Auchan, został wykreślony z rejestru VAT. Czy to oznacza, że nie odliczysz VAT-u z faktur?

Marek Krześnicki

Masz fakturę od firmy Arel, która była właścicielem sklepów Real? To masz problem: nie odliczysz od nich VAT-u, bo spółka została wykreślona z rejestru podatników VAT.

Od 2015 roku Ministerstwo Finansów udostępnia usługę sprawdzania, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. To przydatne narzędzie, bo pozwala uniknąć problemów związanych z odliczeniem VAT-u z faktur, wystawionych przez podmiot niebędący już podatnikiem podatku od towarów i usług. Status ten można sprawdzić pod tym adresem.

Arel sp. z o.o. sp. k. (spółka-właściciel hipermarketów Real) nie jest już podatnikiem VAT

Na początku 2016 roku Real sp. z o.o. został przekształcony w Arel sp. z o.o. sp. k. Zmiany miały oczywiście związek z przejęciem sieci marketów przez Auchan. 9 lipca tego spółka przestała jednak istnieć, co skutkowało również wykreśleniem z rejestru VAT. Do redakcji Bezprawnika zgłosiły się osoby, którym urząd skarbowy kwestionuje prawo do odliczania VAT z faktur wystawionych przez Arel sp. z o.o. sp. k. Czy słusznie?

Okazuje się, że nie do końca. Choć co do zasady prawo do odliczania VAT przysługuje, gdy obie strony są podatnikami. Ale czy to oznacza, że w sytuacji, gdy sprzedawca wystawił fakturę, choć nie był do tego uprawniony – gdyż nie był podatnikiem VAT – nabywcy nie przysługuje prawo? Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że nie musi być to przeszkodą. Jak wskazał np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku:

podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez innego podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT, w sytuacji gdy odnośne faktury zawierają wszystkie informacje wymagane (…), a w szczególności zawierają informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju wykonanych usług.

Ważne jest, aby:

  • transakcja rzeczywiście miała miejsce,
  • faktura zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa informacje,
  • nabywca nie mógł się spodziewać, że transakcja nie jest w pełni zgodna z przepisami prawa.

W przypadku zakupów od popularnej sieci marketów trudno oczekiwać, że przedsiębiorca przez zakupem np. zgrzewki wody mineralnej dla pracowników będzie przed płatnością w kasie sprawdzał, czy aby na pewno sklep jest podatnikiem VAT czynnym. Unijny Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że odmowa prawa do odliczenia VAT może nastąpić wyłącznie, gdy

zostanie wykazane, w świetle obiektywnych przesłanek i bez wymagania od podatnika, aby dokonał ustaleń, do których nie jest on zobowiązany, że ów podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, iż rzeczona dostawa wiązała się z przestępstwem w zakresie podatku od wartości dodanej (…)

Wydaje się zatem, że ewentualne odmowne decyzje urzędników skarbowych co do możliwości odliczenia podatku z faktur wystawionych przez Arel sp. z o.o. (nr NIP 5212935933) będą oparte na błędnej interpretacji przepisów.