Ceny połączeń i SMS-ów w Unii Europejskiej spadną, od jutra Komisja Europejska wprowadza niższe stawki

Dobre wiadomości Technologie dołącz do dyskusji (485) 14.05.2019
Ceny połączeń i SMS-ów w Unii Europejskiej spadną, od jutra Komisja Europejska wprowadza niższe stawki

Joanna Buchwałd-Musińska

Już od środy zaczną obowiązywać nowe stawki maksymalne za telefony i SMS-y w obrębie UE. Ceny połączeń w UE spadną za sprawą nowych regulacji Komisji Europejskiej.

Nowe ceny połączeń w UE

Mimo powszednienia tanich połączeń telefonicznych, w obrębie Unii Europejskiej nie zawsze są one korzystne. Od 15 maja 2019 r. stawki połączeń i wiadomości SMS ulegną obniżeniu. Odtąd za minutę połączenia zapłacimy 19 eurocentów (niespełna 81 gr bez VAT), natomiast za SMS 6 eurocentów (ok. 25 gr bez VAT).

Obowiązujące w Polsce stawki wynoszą 0,82 zł za minutę połączenia między krajami UE oraz 0,26 zł za SMS. Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług, którego stawki różnią się dla poszczególnych krajów (17-27 proc.), w związku z czym finalne wartości mogą się nieco inne. O ile maksymalny koszt wiadomości SMS i połączeń w Polsce praktycznie się nie zmieni, obniżka górnej stawki za połączenie będzie odczuwalna w innych krajach UE.

Dysonans cenowy

Jak się okazuje, ceny połączeń w UE były bardzo zróżnicowane (por.: drogi roaming w Unii Europejskiej). Nierzadko stawka za minutę połączenia międzynarodowego przewyższała cenę połączenia krajowego aż kilkakrotnie.

Od 15 maja 2019 r. operatorzy sieci komórkowych będą obligowani do poinformowania konsumentów o zmianach maksymalnych stawek za połączenia międzynarodowe. Nowe ceny połączeń w UE zaczną obowiązywać od środy we wszystkich państwach Wspólnoty. Na mocy porozumienia, w późniejszym czasie ceny połączeń w UE respektować będą także Islandia, Norwegia oraz Lichtenstein.

Zmiany tylko dla klientów indywidualnych

Nowe regulacje cenowe mają zastosowanie wyłącznie do klientów indywidualnych. Nowe oferty dla przedsiębiorców operatorzy przedstawią w ramach taryf biznesowych.

Niższe ceny połączeń w UE nie obejmą także osób korzystających z pakietów. Specyfikacja tego rodzaju produktów polega bowiem na określeniu i niezmienności ceny danej jednostki w ramach wykupionego pakietu. W przypadku gdy nowe stawki okażą się korzystniejsze niż pakiety, użytkownicy mogą z nich zrezygnować i wykonywać połączenia zgodnie z korzystniejszą taryfą.

Ujednolicenie rynku cyfrowego w UE

Ustanowienie stawek maksymalnych za połączenia i wiadomości na terenie Wspólnoty stanowi o wpływie jednolitego rynku cyfrowego na życie mieszkańców UE.

Jak twierdzi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw jednolitego rynku cyfrowego, Andrus Ansip:

„Budowa jednolitego rynku cyfrowego doprowadziła do powstania 35 nowych praw i swobód cyfrowych. Ogółem te nowe przepisy w dziedzinie telekomunikacji pomogą Unii zaspokoić rosnące potrzeby Europejczyków w zakresie łączności i zwiększą konkurencyjność UE.”

Przypomnijmy, że są to kolejne już regulacje KE dotyczące cen połączeń na terenie UE. Niespełna 2 lata temu korzystne zmiany dotyczyły zmian cennika usług telekomunikacyjnych w roamingu (zob.: koniec roamingu Unia Europejska).