Pomagasz Ukrainie? Pamiętaj, że możesz skorzystać z ulgi podatkowej

Podatki Społeczeństwo Zagranica Dołącz do dyskusji (74)
Pomagasz Ukrainie? Pamiętaj, że możesz skorzystać z ulgi podatkowej

Tysiące osób w Polsce pomaga Ukrainie na różne sposoby od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. Darowizna na Ukrainę może być odliczona od rocznego dochodu w PIT – podobnie jak wszystkie inne darowizny. 

Darowizna na Ukrainę a podatek dochodowy

Od początku wojny w Ukrainie masowo wpłacane są darowizny na zbiórki pieniężne, które mają wesprzeć Ukraińców. Mowa zarówno o zbiórkach humanitarnych czy na żywność, jak i na doposażenie ukraińskiego wojska. Polacy przekazują również dary rzeczowe. Warto pamiętać, że darowizna na Ukrainę może zostać odliczona od rocznego dochodu.

Zgodnie z prawem, od rocznego dochodu można odliczyć darowizny przekazane na:

  • cele kultu religijnego,
  • działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
  • cele krwiodawstwa,
  • działalność pożytku publicznego.

W przypadku darowizn na rzecz Ukrainy i jej obywateli w grę wchodzi ostatni punkt. To, co jest niezwykle istotne, to fakt, że darowizna nie musi być przekazana wyłącznie do organizacji pożytku publicznego (OPP), by można było ją odliczyć od podatku. Tym samym liczy się cel zbiórki. To, o czym jednak warto pamiętać, to że pieniądze wprawdzie można przekazać również organizacjom zarejestrowanym poza Polską, ale by móc odliczyć darowiznę od dochodu – muszą to być organizacje zarejestrowane na terenie UE lub EOG. Tym samym zasilenie zbiórki dla sił zbrojnych Ukrainy – prowadzonej przez Narodowy Bank Ukrainy – nie będzie mogło być odliczone od podatku. Za to już darowizny dokonane na rzecz PAH, PCK czy innych organizacji, które wskazaliśmy w tekście „Jak pomóc Ukrainie” – jak najbardziej.

Jeśli ktoś z kolei chce odliczyć od podatku darowiznę rzeczową, to musi pamiętać, że za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Jak tłumaczy jednocześnie na łamach money.pl doradczyni podatkowa i partner Grant Thornton Małgorzata Samborska, podatnik VAT pomniejsza wartość brutto o tę część podatku naliczonego, którą ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami. Należy jednocześnie pamiętać, że wartość darowizny nie może być wyższa, niż wartość rynkowa towarów.

Darowiznę należy udokumentować

Osoby, które chcą odliczyć od podatku darowiznę na rzecz Ukrainy i jej obywateli, muszą pamiętać również o tym, by ją należycie udokumentować. W przypadku darowizny pieniężnej wystarczy dowód wpłaty na rachunek płatniczy. Jeśli chodzi o darowizny inne niż pieniężna, przydatny będzie dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.