To już pewne: państwo będzie dopłacało do pojazdów elektrycznych! A co z hybrydami?

Dobre wiadomości Moto dołącz do dyskusji (54) 01.12.2019
To już pewne: państwo będzie dopłacało do pojazdów elektrycznych! A co z hybrydami?

Paweł Mering

Jakiś czas temu mówiło się o tym, że państwo może dopłacać obywatelom do pojazdów elektrycznych, tak jak ma to miejsce np. w Słowacji, czy w Danii (w nieco innej formie). Dopłaty do elektryków w Polsce właśnie weszły w życie. Kogo obejmą i w jakim zakresie?

Dopłaty do elektryków w Polsce

Właśnie weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia. Wbrew plotkom, które pojawiały się w sieci, rząd nie zrezygnował z tego pomysłu, ale też nie zrealizował go tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dlaczego?

Rozporządzenie pozwalające na dopłaty do kupowanych samochodów elektrycznych dotyczy jedynie osób fizycznych, a nawet — co więcej — tych, którzy nie są przedsiębiorcami. Dopłaty do elektryków dla firm są przedmiotem pewnych rozważań, a także wynikają z ustawy, czego dowodem jest fakt, iż odpowiednie rozporządzenie jest procedowane — ale nie wiadomo kiedy wejdzie ono w życie.

Maksymalna wartość (cena) pojazdu, który objęty jest dopłatą, to 125 000 złotych. Maksymalna wysokość dopłaty wynosi 30% ceny zakupu, czyli w wypadku możliwie najdroższego pojazdu, wynosiłaby 37 500 złotych. Aby w ogóle skorzystać z rządowej dopłaty, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z przepisami rozporządzenia musi on zawierać, oprócz rzecz jasna podpisu, takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko
 • adres miejsca zamieszkania
 • adres do doręczeń
 • adres e-mail poczty elektronicznej
 • serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • numer PESEL
 • dane rachunku bankowego
 • kwotę wnioskowanego wsparcia
 • dane dotyczące pojazdu: marka, model, rodzaj napędu
 • oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej
 • oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że nie zostało wcześniej udzielone podobne wsparcie

Dodatkowo, aby otrzymać środki, należy przedstawić organowi wspierającemu kopie: faktury, dowodu rejestracyjnego i dowodu ubezpieczenia OC. Wzór wniosku zapewne pojawi się wkrótce na stronie NFOŚiGW.

Ograniczenia

Osoba, która zyska dofinansowanie na zakup pojazdu, musi jednak przestrzegać kilku zasad. Trzeba się — pod rygorem obowiązku zwrotu udzielonego dofinansowania — zobowiązać:

 • do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu
 • do tego, że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu pojazdu
 • do ubezpieczenia pojazdu

Czy wsparcie dotyczy również hybryd? Niestety, rozporządzenie (i ustawa, będąca jego źródłem) dotyczy jedynie pojazdów elektrycznych jako takich i samochodów napędzanych wodorem. Zakup tzw. hybrydy nie pozwala na udzielenie rządowego wsparcia, nad czym osobiście ubolewam.

Czy umożliwienie takiego wsparcia spowoduje rozpowszechnienie tego typu pojazdów? Na pewno nie w mojej miejscowości, gdzie istnieje całe zero stacji ładowania.