Recepta farmaceutyczna może nawet uratować życie. Szkoda, że mało kto z niej korzysta

Prawo Zdrowie Dołącz do dyskusji (107)
Recepta farmaceutyczna może nawet uratować życie. Szkoda, że mało kto z niej korzysta

Pacjent przyjmujący leki „na stałe”, zapomina zabrać swoją apteczkę wyjeżdżając na wakacje. Następnie chory nie jest w stanie dodzwonić się do swojego lekarza celem uzyskania nowej recepty. Albo inna sytuacja – osoba chora przewlekle orientuje się, że skończyły jej się tabletki, które musi przyjmować każdego dnia. Jest akurat niedziela albo po prostu późny wieczór. Co zrobić? W takich sytuacjach można polegać na jednym z najbardziej niedocenianych i stanowczo zbyt rzadko wykorzystywanych uprawnień farmaceuty z Prawem Wykonywania Zawodu. Czym jest recepta farmaceutyczna i kiedy można z niej skorzystać?

Czym jest recepta farmaceutyczna?

Recepta farmaceutyczna to najprościej mówiąc recepta, którą powinien wystawić lekarz, ale w sytuacjach wyjątkowych może wydać ją farmaceuta z Prawem Wykonywania Zawodu.

Jak stanowi art. 96 ust. 4 ustawy Prawo Farmaceutyczne, w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, farmaceuta posiadający Prawo Wykonywania Zawodu, może wystawić receptę na produkty lecznicze o dostępności Rp. Wyjątkiem są leki zawierające środki odurzające oraz substancje psychotropowe. Na nie recepta farmaceutyczna nie przysługuje.

Żeby móc otrzymać lek bez posiadanej recepty, musi zaistnieć stan zagrożenia zdrowia pacjenta. Przesłanka ta podlega ocenie farmaceuty. Przy większości leków przyjmowanych na stałe, przerwanie ich podaży poskutkuje tym, że zdrowie pacjenta stanie się zagrożone. Jeśli pacjent nie posiada w danym momencie przyjmowanego leku, a uzyskanie recepty lekarskiej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, farmaceuta poinformowany o zaistniałych okolicznościach, powinien bez problemu wystawić receptę.

Tylko jedno, najmniejsze opakowanie

Recepta farmaceutyczna, jako wyjątkowe uprawnienie, została obwarowana wieloma dodatkowymi wymaganiami. Jednym z nich jest obowiązek prowadzenia rejestru tak wystawionych recept. Ma to zapobiec powstaniu nadużyć.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

  • Recepta wystawiana jest w postaci elektronicznej. Z formy papierowej można skorzystać wyjątkowo, na przykład w sytuacji awarii systemu.
  • Farmaceuta może przepisać na recepcie tylko jedno najmniejsze opakowanie produktu leczniczego, który jest dopuszczony do obrotu w Polsce.
  • Lek na recepcie farmaceutycznej zawsze będzie w pełni odpłatny.
  • Ustawa reguluje informacje, które powinny zostać umieszczone na recepcie. Są to: dane pacjenta, dane podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane osoby wystawiającej receptę, dane przepisanego leku, data wystawienia oraz przyczyna wydania.

Zdarza się, że farmaceuci boją się wystawiać recepty. Niesłusznie. Choć oczywiście do tego uprawnienia należy podchodzić odpowiedzialnie, to warto pamiętać o podstawowym zadaniu służby zdrowia, której częścią są farmaceuci. Jest to pomoc osobom chorym w potrzebie. Niewątpliwie recepta farmaceutyczna może doskonale spełniać tę funkcję.