Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące ulgi na zakup kas wirtualnych. Interpretacja jest wiążąca dla skarbówki

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (91)
Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące ulgi na zakup kas wirtualnych. Interpretacja jest wiążąca dla skarbówki

Są oficjalne objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi na zakup kas wirtualnych. Co ważne, interpretacja przepisów jest wiążąca dla skarbówki. Komu i na jakich zasadach przysługuje ulga na zakup kasy wirtualnej?

Czym jest kasa wirtualna?

Wirtualna kasa fiskalna to rodzaj kasy rejestrującej. W przeciwieństwie jednak do „tradycyjnych” kas jest to po prostu odpowiednie oprogramowanie/aplikacja instalowane na telefonie lub tablecie. Ich wprowadzenie miało mieć jasny cel – zachęcenie przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy ze względu na łatwiejszą dostępność takiego rodzaju kas. Takie rozwiązanie miało też umożliwić obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać, że wprowadzenie wirtualnych kas fiskalnych to też duże ułatwienie dla skarbówki, która może dzięki nim wykonywać kontrole w czasie rzeczywistym.

Jak przypomina MF, kasy wirtualne mogą stosować m.in. przedsiębiorcy działający w branży hotelarskiej, transportowej czy gastronomicznej.

Ulga na zakup kasy wirtualnej – objaśnienia Ministerstwa Finansów

Teraz Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wydanie objaśnień podatkowych dotyczących zakupu kasy wirtualnej. Nastąpiło to na skutek wniosku rzecznika MŚP i samych przedsiębiorców. Jak wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski, MF wydało objaśnienia, ponieważ chce, by z kas wirtualnych korzystało jak najwięcej firm. Dzięki objaśnieniom przedsiębiorcy mają nie mieć już wątpliwości, kiedy należy im się ulga na zakup kasy wirtualnej i jakie warunki trzeba spełnić.

Po pierwsze – jak przypomina wiceminister – ulga na zakup kasy wirtualnej przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy zgodnie z przepisami, są zobowiązani do wymiany kasy starego typu na kasę online. Jak podkreśla, ulga może wynieść maksymalnie 90 proc. ceny zakupu kasy (bez podatku). Jednocześnie nie może być to kwota wyższa niż 700 zł.

Same objaśnienia podatkowe wydane przez MF doprecyzowują też kwestie, które wcześniej budziły pewne wątpliwości. Mowa m.in. o zasadach ewidencjonowania płatności za sprzedaż, gdy następuje ona na przełomie miesięcy, za pośrednictwem poczty, banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Jak wyjaśnia Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów,

Jeśli podatnik o dokonaniu wpłaty na jego rachunek bankowy dowiaduje się dopiero następnego dnia po jej zleceniu, w chwili otrzymania odpowiedniej informacji z banku, to ma obowiązek niezwłocznego zaewidencjonowania płatności na kasie rejestrującej (w dniu odczytu płatności w banku). Jeśli wpłata ma miejsce 31 marca, a podatnik dostał z banku informację o wpłacie 1 kwietnia, to powinien dokonać rozliczenia VAT z tej wpłaty za marzec, pomniejszając o te wartości dane wynikające z raportu okresowego za kwiecień.

Szczegółowe objaśnienia podatkowe MF można znaleźć na tej stronie.