Urlop szkoleniowy 2019: czy wystarczy pójść na dowolny kurs, by zyskać dodatkowe kilka dni urlopu?

Praca dołącz do dyskusji (141) 23.03.2019
Urlop szkoleniowy 2019: czy wystarczy pójść na dowolny kurs, by zyskać dodatkowe kilka dni urlopu?

Edyta Wara-Wąsowska

Pracownicy, którzy podnoszą swoje kompetencje zawodowe, mogą liczyć na specjalny urlop, który umożliwi im poświęcenie większej ilości czasu na naukę. W jakich sytuacjach jest przyznawany urlop szkoleniowy 2019 i na co może liczyć pracownik, który jest do niego uprawniony?

Urlop szkoleniowy 2019: komu przysługuje?

Ciągłe dokształcanie się i zdobywanie nowych kompetencji jest obecnie niezbędne – zależy na tym zarówno samym pracownikom jak i ich pracodawcom. Nauka wymaga jednak czasu, którym pracownik nie zawsze dysponuje. Jedną z przyczyn może być czas pracy. Na szczęście ustawodawca przewidział dla takich osób możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego.

Urlop szkoleniowy 2019 przysługuje pracownikom, którzy podnoszą swoje kompetencje zawodowe i z tego tytułu potrzebują czasu na powtórzenie materiału do określonego egzaminu. Nie jest istotne, czy inicjatywa doskonalenia swoich umiejętności (lub zdobywania nowych) wyszła od pracodawcy czy od pracownika. Konieczne jest za to spełnienie innego warunku – czyli zgody pracodawcy. Jeśli pracownik nie otrzyma zgody, pozostaje mu np. wzięcie urlopu bezpłatnego.

Na jaki kurs lub szkolenie trzeba pójść, by otrzymać urlop? Wymiar urlopu szkoleniowego

Tak jak było to już wspomniane wcześniej – celem urlopu szkoleniowego jest umożliwienie pracownikowi przygotowania się do egzaminu. Oznacza to, że ukończenie kursu, szkolenia czy studiów musi być warunkowane egzaminem. Samo uczestnictwo w kursie nie upoważnia do otrzymania urlopu.

Urlop szkoleniowy nie jest natomiast uzależniony np. od stażu pracy. Równie dobrze może go otrzymać pracownik zatrudniony od miesiąca. Kwestię urlopu szkoleniowego reguluje Kodeks pracy. Art. 1032 dotyczy kwestii wymiaru urlopu:

§ 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze:

1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;

2) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;

3) 6 dni – dla pracownika przystępującego do [egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe] ; 4) 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Co ważne, pracodawca nie może sam skrócić wymiaru urlopu szkoleniowego.

Urlop szkoleniowy 2019 a wynagrodzenie

Co ważne, urlop szkoleniowy jest urlopem płatnym, czyli pracownik zachowuje w tym czasie prawo do wynagrodzenia. Co więcej, pracodawca może (choć nie musi) przyznać mu dodatkowe świadczenia pieniężne. Chodzi np. o pieniądze na zakup potrzebnych materiałów do nauki czy o zwrot kosztów dojazdu do szkoły lub na uczelnię. To jednak, czy pracodawca ostatecznie dołoży się do kształcenia pracownika zależy tylko od jego dobrej woli.

Urlop szkoleniowy przyznawany jest na wniosek pracownika. Należy pamiętać, że przysługuje on tylko w trakcie kształcenia się, a zatem nie przed rozpoczęciem nauki lub po jej zakończeniu.