Od dzisiaj przedsiębiorcy z dwóch województw mogą starać się o środki z kolejnej formy wsparcia. Nabór wniosków tylko do piątku

Finanse Firma Gorące tematy dołącz do dyskusji (208) 14.07.2020
Od dzisiaj przedsiębiorcy z dwóch województw mogą starać się o środki z kolejnej formy wsparcia. Nabór wniosków tylko do piątku

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego i mazowieckiego mogą już dzisiaj złożyć wniosek o pożyczkę płynnościową POIR. Jeśli chcą ją otrzymać, muszą się jednak pospieszyć – czas na złożenie wniosków mają tylko do piątku,  a środki w ramach naboru są ograniczone. 

Wniosek o pożyczkę płynnościową FPWP POIR: nabór rusza dzisiaj

Pożyczka zawsze będzie mniej korzystną formą wsparcia niż dotacja (np. na kapitał obrotowy) czy nawet dofinansowanie. Wielu przedsiębiorców potrzebuje jednak teraz dodatkowych środków, by móc przeprowadzić firmę przez najgorszy okres. Jeśli nie mogą liczyć na inne instrumenty pomocy, często wybierają właśnie pożyczkę.

Od dzisiaj można złożyć wniosek o pożyczkę płynnościową FPWP POIR w dwóch województwach – łódzkim i mazowieckim. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które ucierpiały na epidemii koronawirusa i są narażone na utratę płynności finansowej.

Przedsiębiorcy mogą wydać środki otrzymane w ramach pożyczki na bieżącą działalność gospodarczą i zapewnienie płynności finansowej firmie. Co istotne, pieniądze z pożyczki mogą być też przeznaczone na wydatki częściowo inwestycyjne – nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Na co konkretnie można przeznaczyć środki z pożyczki?

Przedsiębiorcy z otrzymanych środków mogą opłacić wynagrodzenia pracowników i personelu, który pracuje na terenie firmy, ale jest podwykonawcą. Oprócz tego w grę wchodzą również zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania handlowe, koszty infrastruktury, bieżące raty kredytów, pożyczek i leasingu (pod warunkiem, że nie zostały udzielone m.in. ze środków UE czy źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej).

Co ważne, środki z pożyczki przedsiębiorca może też wydać na inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy oraz na zakup towaru. Tym samym katalog wydatków możliwych do sfinansowania jest całkiem szeroki.

Przedsiębiorca musi pamiętać, że otrzymane środki musi wydać w ciągu 180 dni od ich przyznania.

Warunki przyznania pożyczki

Pożyczka płynnościowa POIR może z jednej strony pokryć nawet 100 proc. wydatków, z drugiej – nie może przekraczać dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń. Jeśli przedsiębiorca założył firmę po 1 stycznia 2019 r. maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych wynagrodzeń kosztów wynagrodzeń szacowanych na dwa pierwsze lata działalności (lub 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019).

Karencja w spłacie pożyczki może wynosić 6 miesięcy, natomiast całkowita spłata powinna nastąpić w przeciągu 72 miesięcy. Co niezwykle istotne, przedsiębiorca zwróci wyłącznie pożyczony kapitał – nie będzie musiał płacić odsetek dzięki dotacji na ich pokrycie. Przy zawieraniu umowy pożyczki nie poniesie także żadnych dodatkowych opłat.

Jeśli przedsiębiorca będzie chciał wziąć pożyczkę mniejszą niż 100 tys. zł, jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową. Jeśli jednak chce wziąć więcej niż 100 tys. zł, konieczne są dodatkowe zabezpieczenia (np. poręczenie osób trzecich czy hipoteka na nieruchomości).

Wnioski można składać tylko do 17 lipca do godz. 15:00

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tej formy pomocy, muszą się pospieszyć – mają czas tylko do 17 lipca do godz. 15:00. Regulamin, instrukcję składania wniosku i zestaw niezbędnych dokumentów znajdą na tej stronie.