Do poniedziałku można wnioskować o emeryturę na korzystniejszych zasadach. Kto powinien ubiegać się o przeliczenie wysokości świadczenia?

Finanse Praca dołącz do dyskusji 08.01.2021
Do poniedziałku można wnioskować o emeryturę na korzystniejszych zasadach. Kto powinien ubiegać się o przeliczenie wysokości świadczenia?

Edyta Wara-Wąsowska

Jak informuje ZUS, część osób korzystająca z wcześniejszej emerytury może wnioskować o naliczenie świadczenia na nowych zasadach. Uprawnieni muszą się jednak pospieszyć – na złożenie wniosku mają czas jedynie do 11 stycznia.  

Wniosek o wyższą emeryturę można składać do 11 stycznia

Osoby, które urodziły się w 1953 r. i które przeszły na wcześniejszą emeryturę (na podstawie wniosku sprzed 2013 r.) mogą wnioskować o emeryturę na nowych, korzystniejszych zasadach – czyli de facto o podwyższone świadczenie emerytalne. Zmienił się bowiem sposób naliczania emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego – po zmianie przepisów podstawa obliczenia emerytury nie jest pomniejszana o pobrane wcześniej świadczenia.

Do emerytur wcześniejszych, których dotyczy nowelizacja przepisów, zalicza się m.in. emeryturę nauczycielską z art. 88 Karty Nauczyciela, emeryturę górniczą, emeryturę przyznaną z art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, emeryturę przyznaną na podstawie art. 46 w związku z art. 29 lub 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a także emeryturę kolejową. Należy jednocześnie pamiętać, że nowelizacja nie objęła emerytur pomostowych czy nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Jak przypomina ZUS, uprawnieni do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia muszą się pospieszyć – mają na to czas jedynie do 11 stycznia. Jednocześnie Zakład zaznacza jednak, że nie wszyscy muszą składać wniosek, by skorzystać z emerytury na korzystniejszych zasadach.

Kto musi złożyć wniosek o wyższą emeryturę, a komu ZUS automatycznie przeliczy wysokość świadczenia?

Wniosek powinny złożyć osoby, które nie mają jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, a które pobierają już emeryturę wcześniejszą. Takiej konieczności nie ma jednak w przypadku emerytów, którzy mają już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty wcześniej pobranych świadczeń. W przypadku tych osób, po 11 stycznia 2021 r., ZUS samodzielnie dokona przeliczenia wysokości emerytury w oparciu o nowe przepisy. Zakład poinformuje też emeryta o wysokości nowego świadczenia. Emerytura w nowej wysokości będzie obowiązywać od dnia, od którego Zakład podjął wypłatę emerytury powszechnej.

Wyrównanie dla emerytów, którzy otrzymają wyższe świadczenie

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeśli emerytura po przeliczeniu będzie wyższa od świadczenia pobieranego do tej pory (a tak zapewne będzie w wielu wypadkach), emerytom przysługuje wyrównanie. Jego wypłata nastąpi w styczniowych i lutowych terminach wypłaty świadczeń. ZUS zastrzega jednak, że jeżeli z jakiegoś powodu dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, wypłata nastąpi w najbliższym możliwym terminie wypłaty świadczenia.