Nowe wnioski do ZUS o świadczenie postojowe. Zakład wprowadza też kolejne typy formularzy

Firma Dołącz do dyskusji (62)
Nowe wnioski do ZUS o świadczenie postojowe. Zakład wprowadza też kolejne typy formularzy

Nowe wnioski ZUS – tarcza antykryzysowa 2.0 wymusiła na Zakładzie wprowadzenie nowych typów formularzy. Zmiana dotyczy m.in. wniosków o świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. 

Nowe wnioski ZUS – tarcza antykryzysowa 2.0 wymusiła zmiany

Tarcza antykryzysowa 2.0 wymusiła na ZUS nowe wersje niektórych wniosków. Konieczne było również opracowanie zupełnie nowych.

Nowe wnioski ZUS przygotował dla osób, które będą ubiegać się o kontynuację wypłaty świadczenia postojowego, a także osób chcących wnioskować o odstąpienie pobierania odsetek za zwłokę czy wnioskujących o zawieszenie spłaty umowy. Zmianie z kolei uległ „podstawowy” wniosek o świadczenie postojowe oraz wniosek o zwolnienie ze składek ZUS. Wnioski ZUS, których zmianę wymusiła tarcza 2.0, mają być dostępne 29 kwietnia na platformie PUE ZUS. Jeśli jednak ktoś już teraz chce złożyć wniosek o świadczenie postojowe (po raz pierwszy) lub o zwolnienie ze składek ZUS, może to zrobić. Zakład objaśnia, co będzie brać pod uwagę.

Wniosek o świadczenie postojowe: co się zmienia, jeśli ktoś chce złożyć wniosek już teraz?

ZUS informuje, że w przypadku wniosków o świadczenie postojowe, złożonych na formularzach w aktualnej wersji, nie będzie brać pod uwagę oświadczenia o wysokości przychodu. Obecnie (przed wdrożeniem zmian w formularzach) osoba ubiegająca się o świadczenie postojowe musi oświadczyć, że przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (15 681 zł). Taki warunek obowiązywał w pierwszej wersji tarczy antykryzysowej, jednak znowelizowana ustawa zniosła to wymaganie. Z tego względu osoby wypełniające wniosek na dotychczasowych formularzach nie muszą obawiać się, że ZUS będzie to oświadczenie brać pod uwagę.

Jednocześnie ZUS przypomina, że osoby, które będą ubiegać się o kontynuację wypłaty świadczenia postojowego (będą wnioskować o nie po raz kolejny) mogą to zrobić najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia postojowego. Tym samym te osoby skorzystają już z „odświeżonych” formularzy”. Ze „starego” wniosku mogą natomiast skorzystać obecnie osoby, które występują o świadczenie po raz pierwszy.

Wnioski ZUS a zwolnienie ze składek – co w tym aspekcie zmieniła tarcza antykryzysowa 2.0?

ZUS informuje też, co mają obecnie zrobić płatnicy, którzy zgłosili do ZUS do 50 osób, a chcą skorzystać ze zwolnienia na mocy tarczy 2.0. W części II wniosku powinni oni wypełnić pkt 1. ZUS przypomina też, że do wniosku nie trzeba dołączać załącznika dot. pomocy publicznej. Dodatkowo Zakład uprzedza, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa, akwakultury lub produkcji podstawowych produktów rolniczych powinni przekazać taką informację do ZUS. Chodzi o odmienne progi dopuszczalnej pomocy publicznej w tych sektorach – przedsiębiorcy działający w tych branżach powinni pamiętać, że nie mogą przekroczyć tych progów. W innym wypadku mogą być zobowiązani do zwrotu udzielonej pomocy publicznej.