25-procentowy dodatek dla części seniorów. Jest nowy pomysł na pomoc starszym osobom

Finanse Praca Rodzina Dołącz do dyskusji (71)
25-procentowy dodatek dla części seniorów. Jest nowy pomysł na pomoc starszym osobom

25-procentowy dodatek dla części seniorów – to najnowszy pomysł na pomoc dla starszych osób, które zazwyczaj mają niewielkie emerytury i renty, a w dodatku są zmuszone prowadzić samodzielnie gospodarstwo domowe – ze względu na wcześniejszą śmierć męża lub żony. 

25-procentowy dodatek dla seniorów-wdowców – nowy pomysł PO

Na konwencji PO w sobotę, organizowanej w Płońsku, posłanka Marzena Okła-Drewnowicz przedstawiła nowy pomysł Platformy na pomoc tym seniorom, którzy po śmierci małżonka muszą samodzielnie prowadzić gospodarstwo domowe – co zazwyczaj jest ogromnym obciążeniem, chociażby ze względu na opłaty za mieszkanie. Pomóc miałby 25-procentowy dodatek dla seniorów – czyli 1/4 kwoty emerytury zmarłego męża lub żony, która przysługiwałaby dodatkowo seniorom. Dzięki temu domowy budżet samotnej osoby byłby nieco większy.

Dodatek dla samotnych seniorów nie jest jednak nowym pomysłem – już w przeszłości przedstawiciele Platformy wspominali o takim rozwiązaniu.

Jak jednak potencjalny 25-procentowy dodatek dla seniorów-wdowców miałby być przyznawany i co w takiej sytuacji z rentą rodzinną?

Emerytura po mężu lub żonie. Albo dodatek, albo renta rodzinna

W polskim prawie funkcjonuje instytucja renty rodzinnej – często nazywanej potocznie emeryturą po mężu lub żonie. Świadczenie przysługuje w momencie, gdy zmarły małżonek w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty albo – pobierał zasiłek emerytalny lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Należy jednak podkreślić, że emeryturę po zmarłym małżonku można otrzymać jedynie wtedy, gdy małżonkowie pozostawali we wspólności małżeńskiej.

To, co jest jeszcze istotniejsze, to fakt, że w tym momencie osoba uprawniona do renty rodzinnej może albo pozostać przy swoim świadczeniu, albo – przejąć emeryturę małżonka. Nie ma natomiast mowy o łączeniu tych świadczeń. Jeśli pomysł Platformy wszedłby w życie, prawdopodobnie ta zasada byłaby do pewnego stopnia zmodyfikowana. Czyli – samotny emeryt albo mógłby zatrzymać swoje świadczenie i ubiegać się o 25-procentowy dodatek dla seniorów, albo – po prostu zdecydować się na rentę rodzinną. W wielu przypadkach korzystniejsza mogłaby być jednak pierwsza opcja.

Czy rządzący zdecydują się na kolejne świadczenia lub ulgi dla emerytów i rencistów?

Teoretycznie pomysł Platformy mogliby podchwycić rządzący – na przykład tuż przed wyborami. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, zważywszy chociażby na fakt, że czternaste emerytury będą wypłacane jednorazowo, a utrzymana zostanie jedynie trzynasta emerytura. Ponadto budżet państwa obciąży dodatkowo realizacja Polskiego Ładu – tym samym o ile sam pomysł wydaje się ciekawy, o tyle seniorzy nie powinni nastawiać się na razie na jego realizację.