Walka z nierzetelnymi dłużnikami – zmiany w działaniu Biur Informacji Gospodarczej

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (175)
Walka z nierzetelnymi dłużnikami – zmiany w działaniu Biur Informacji Gospodarczej

Omawiana na łamach Bezprawnika kolejna reforma systemu emerytalnego to nie jedyny projekt zmian obowiązującego prawa przygotowany w ostatnim czasie przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Szykują się również korekty w sposobie działania biur informacji gospodarczej (w skrócie BIG), zajmujących się zbieraniem danych o nierzetelnych dłużnikach. Wydaje się, że w tym wypadku, projekt może liczyć na względnie przychylny odbiór wśród ekspertów i przedsiębiorców – projektowane zmiany idą w dobrym kierunku. 

Biura informacji gospodarczej czekają zmiany

Biura informacji gospodarczej to komercyjne przedsiębiorstwa działające pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju, zbierające od współpracujących z nimi wierzycieli informacje o nie wywiązujących się ze swoich zobowiązań dłużnikach. W chwili obecnej działa 5 takich biur. Każde z nich prowadzi swoje rejestry niezależnie, przy czym nie istnieje żaden mechanizm przepływu informacji o dłużnikach pomiędzy poszczególnymi biurami. Powoduje to, że dany przedsiębiorca, chcący zasięgnąć jak najdokładniejszych informacji w zakresie rzetelności potencjalnego kontrahenta, zmuszony jest w praktyce skierować zapytanie do 5 różnych biur. Jest to oczywiście uciążliwe i kosztowne.

Przewidywane zmiany przewidują wprowadzenie obowiązku wzajemnego przekazywania danych o poszczególnych zobowiązaniach przedsiębiorcy między biurami oraz udzielania zbiorczej informacji gospodarczej z kilku baz na podstawie jednego wniosku klienta biura. Znacząco polepszy to funkcjonowanie całego systemu, gdyż do uzyskania pełnych danych na temat danego podmiotu będzie od tej pory wystarczało złożenie jednego zapytania.

Rozszerzenie zakresu informacji

Oprócz wprowadzenia obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi biurami, projekt przewiduje także poszerzenie zakresu gromadzonych w rejestrach informacji o długach i dłużnikach. Po zmianie ustawy, oprócz długów powstałych w obrocie między przedsiębiorcami i konsumentami, gromadzone będą również dane o nieuregulowanych zobowiązaniach publicznoprawnych – podatkowych, zaległościach wobec ZUS, czy samorządów. Jest to zmiana leząca w interesie nie tylko organów administracyjnych – dla każdego zainteresowanego, składającego zapytanie do biur, ewentualna informacja o zadłużeniach publicznoprawnych sprawdzanego podmiotu powinna stanowić duży znak zapytania w kontekście jego aktualnej kondycji finansowej.

Skróceniu ulegnie także czas, jaki musi upłynąć od terminu zapłaty danej faktury, by wierzytelność mogła być zgłoszona bo BIG. Zamiast aktualnych 60 dni, będzie to 30 dni.

Zwiększona ochrona dłużników

Planowane są również zmiany mające na celu większą ochronę praw dłużników zgłaszanych do biura. Automatycznie usuwane będą wszelkie długi istniejące dłużej niż 10 lat. Ponadto, jeśli wobec długu widniejącego w BIG, dłużnik podniósł zarzut przedawnienia, wierzyciel zobowiązany będzie poinformować o tym biuro w celu zamieszczenia w rejestrze stosownej wzmianki.

Według nowych przepisów, dłużnik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu od umieszczenia dotyczącego go wpisu do rejestru i to zarówno przed zamieszczeniem w rejestrze informacji o długu, jak i po jego zamieszczeniu. W tym pierwszym przypadku, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu, biuro odmówi wpisania długu do rejestru, w tym drugim natomiast biuro wykreśli dług lub zaktualizuje treść wpisu zgodnie z treścią sprzeciwu.

Krok w dobrą stronę

Wydaje się, że planowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Uporządkują one działanie zarówno poszczególnych biur informacji gospodarczych jak i całego tworzonego przez nie systemu. Zmiany poprawią również należytą ochronę interesów wszystkich kategorii podmiotów związanych z działalnością biur. Wierzyciele, poprzez zlikwidowanie konieczności składania oddzielnych wniosków do każdego z BIG-ów oraz skrócenie wymaganego okresu opóźnienia w zapłacie, uzyskają sprawniejsze narzędzie dyscyplinowania spóźniających dłużników. Przedsiębiorcy zainteresowani zweryfikowaniem potencjalnego kontrahenta, uzyskają prostszy dostęp do rzetelniejszej informacji. Dłużnicy natomiast uzyskają realne narzędzie obrony swoich praw w postaci możliwości złożenia sprzeciwu oraz umieszczenia informacji o przedawnieniu, a także mechanizm automatycznego wykreślenia 10-letnich wpisów. Okazuje się, że nie każda dobra zmiana nie jest dobra.

Masz problem z nieuregulowanymi przez klientów fakturami? Szukasz sposobu na rozwiązanie sytuacji?  Skontaktuj się z Bezprawnikiem – udzielimy niezbędnych informacji odnośnie możliwości umieszczenia stosownego wpisu w BIG lub pomożemy w dochodzeniu należności przed sądem w tym także w ramach prostego i taniego elektronicznego postępowania upominawczego. Pamiętaj, że z Bezprawnikiem współpracuje zweryfikowany przez nas zespół profesjonalnych prawników, adwokatów i radców prawnych, którego usługi możesz zamówić pod adresem kontakt@bezprawnik.pl