Sąd zabrał Ci prawko za jazdę pod wpływem alkoholu? Jest szansa na jego odzyskanie!

Moto Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (24) 13.06.2017
Sąd zabrał Ci prawko za jazdę pod wpływem alkoholu? Jest szansa na jego odzyskanie!

Kamil Wasilewski

Kierowcom, którzy stracili prawko za jazdę na podwójnym gazie, sądy mogą pozwolić wrócić za kierownicę – ale tylko do auta wyposażonego w tzw. blokadę alkoholową. 

Taką możliwość przewiduje art. 182a kodeksu karnego wykonawczego (kkw) zgodnie, z którym, w pewnych okolicznościach istnieje możliwość zmiany środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową (tzw. alkoblokada lub alcolock).

Blokada alkoholowa alcolock

Stwarza się, zatem możliwość, aby skazani, przez pozostały  okres orzeczonego wobec nich zakazu, mogli kierować pojazdami, ale tylko i wyłącznie tymi wyposażonymi w blokadę alkoholową (alkoblokadę), a więc urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wynosi co najmniej 0,1 mg w 1 dm3. Urządzenie to przypomina pilota wyposażonego w ustnik, do którego trzeba dmuchnąć przed uruchomieniem samochodu.

Aby móc ubiegać się o  alkoblokadę, należy łącznie spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim, o zmianę środka mogą ubiegać się wyłącznie skazani, którzy mają już za sobą odbyty okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru kary, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu skazania, gdy środek wykonywany był  przez okres co najmniej 10 lat.

Ponadto sąd wyda postanowienie o zmianie środka karnego tylko wówczas, gdy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd oceniał więc będzie, w jaki sposób skazany zachowywał się wobec pokrzywdzonego, między innymi jego starania o naprawienie szkody oraz wyrażoną skruchę.

Podróżujesz z pijanym kierowcą? Możesz zostać uznanym współwinnym wypadku

Sąd przyjrzy się również właściwościom  i warunkom osobistym sprawcy, zwracając szczególną uwagę na jego stan zdrowia, cechy osobowości oraz charakteru. Wreszcie oceniając zachowanie sprawcy okresie wykonywania środka karnego, sąd sprawdzi, czy skazany przestrzegał porządku prawnego i  nie nadużywał alkoholu.

Niestety nie ma tak dobrze jakby się mogło wydawać i zawsze istnieje możliwość uchylenia przez sąd zasądzonej już zmiany wykonywania środka karnego, a więc możliwości korzystania z alcolock. Nastąpi to w sytuacji gdy skazany rażąco naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.