Kierowcom, którzy stracili prawko za jazdę na podwójnym gazie, sądy mogą pozwolić wrócić za kierownicę – ale tylko do auta wyposażonego w tzw. blokadę alkoholową. 

Taką możliwość przewiduje art. 182a kodeksu karnego wykonawczego (kkw) zgodnie, z którym, w pewnych okolicznościach istnieje możliwość zmiany środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową (tzw. alkoblokada lub alcolock).

Blokada alkoholowa alcolock

Stwarza się, zatem możliwość, aby skazani, przez pozostały  okres orzeczonego wobec nich zakazu, mogli kierować pojazdami, ale tylko i wyłącznie tymi wyposażonymi w blokadę alkoholową (alkoblokadę), a więc urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wynosi co najmniej 0,1 mg w 1 dm3. Urządzenie to przypomina pilota wyposażonego w ustnik, do którego trzeba dmuchnąć przed uruchomieniem samochodu.

Aby móc ubiegać się o  alkoblokadę, należy łącznie spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim, o zmianę środka mogą ubiegać się wyłącznie skazani, którzy mają już za sobą odbyty okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru kary, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu skazania, gdy środek wykonywany był  przez okres co najmniej 10 lat.

Ponadto sąd wyda postanowienie o zmianie środka karnego tylko wówczas, gdy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd oceniał więc będzie, w jaki sposób skazany zachowywał się wobec pokrzywdzonego, między innymi jego starania o naprawienie szkody oraz wyrażoną skruchę.

Podróżujesz z pijanym kierowcą? Możesz zostać uznanym współwinnym wypadku

Sąd przyjrzy się również właściwościom  i warunkom osobistym sprawcy, zwracając szczególną uwagę na jego stan zdrowia, cechy osobowości oraz charakteru. Wreszcie oceniając zachowanie sprawcy okresie wykonywania środka karnego, sąd sprawdzi, czy skazany przestrzegał porządku prawnego i  nie nadużywał alkoholu.

Niestety nie ma tak dobrze jakby się mogło wydawać i zawsze istnieje możliwość uchylenia przez sąd zasądzonej już zmiany wykonywania środka karnego, a więc możliwości korzystania z alcolock. Nastąpi to w sytuacji gdy skazany rażąco naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.