Czy na firmę w mieszkaniu trzeba mieć zgodę spółdzielni?

Codzienne Firma Gorące tematy Nieruchomości dołącz do dyskusji (2) 27.04.2015
Czy na firmę w mieszkaniu trzeba mieć zgodę spółdzielni?

Udostępnij

Michał Grązka

Wielu początkujących przedsiębiorców dla oszczędności jako oficjalną siedzibę firmy wybiera swoje mieszkanie. Czy można to zrobić bez pozwolenia spółdzielni lub współmieszkańców bloku?

Obecnie istnieją rozmaite fundusze, które ułatwiają młodym ludziom zakładanie własnych firm i otrzymywanie dofinansowań. W dalszym ograniczaniu kosztów, częstą praktyką jest ustanawianie swojego lokalu własnościowego jako siedziby takiego przedsiębiorstwa. Dzięki temu, unika się kosztów wynajmu i utrzymania nowego biura, nie ma także problemu z odbieraniem poczty w miejscach, w których nie jesteśmy codziennie.

Co natomiast zrobić w sytuacji, kiedy wspólnota mieszkaniowa stwierdzi, że w danym lokalu nie może mieścić się siedziba firmy? Zgodnie z orzeczeniami sądu, nie ma podstaw do takich działań, ponieważ naruszałaby nimi postanowienia kodeksu cywilnego. Podobnie sąsiedzi, którzy mają w swoim bloku na przykład gabinet lekarski, musieliby mieć co do jego działania konkretne zastrzeżenia, żeby wnioskować o rozpatrzenie sprawy zmierzającej do jego zamknięcia. Samym mieszkańcom-przedsiębiorcom taką dowolność w rozporządzaniu swoim lokalem daje art. 140 kodeksu cywilnego.

Art. 140. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Istnieją oczywiście sytuacje, w których istniejąca działalność jest przesadnie dokuczliwa i narusza zasady współżycia z innymi mieszkańcami. Przykładowo, na osiedlu domków jednorodzinnych, jeśli w jednym z nich otwarta zostanie dyskoteka, właściciele pozostałych posiadłości mają wszelkie prawo do tego, żeby zgłosić swój sprzeciw. Wyraża to kolejny artykuł kodeksu:

Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Jeszcze inną kwestią jest otwarcie sklepu monopolowego. Sprzedaż alkoholu podlega osobnym zezwoleniom, wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zależnie od jednostki rządzącej. Jest to uzasadnione faktem, że obecność takiej placówki zdecydowanie przyczyniłaby się do obniżenia komfortu mieszkańców budynku.

Musimy także pamiętać, że nasze mieszkanie może służyć za siedzibę firmy, ale jeśli planujemy organizować w niej pracę zatrudnionym, podlegamy kolejnym przepisom. Gdy przedsiębiorstwo jest jednoosobowe bądź w jego oficjalnej siedzibie nie odbywają się żadne prace, nie musimy obawiać się żadnych kontroli. Jednak kiedy przykładowo poza nami przebywa tam inny pracownik i pracuje na stałe przy komputerze, musimy zapewnić mu odpowiednie warunki, wyrażone konkretnymi przepisami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem. Zakładanie firmy wiąże się z licznymi obostrzeniami, jednak w wielu przypadkach wystarczy dostosowanie się do kilku podstawowych norm, aby nie obawiać się wyroku sanepidu lub inspekcji pracy. Polecamy kontakt z naszymi specjalistami, którzy postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości nadsyłane na adres kontakt@bezprawnik.pl .