Czy podbijanie samemu sobie aukcji na Allegro jest legalne?

Technologie Zakupy dołącz do dyskusji (31) 05.05.2018
Czy podbijanie samemu sobie aukcji na Allegro jest legalne?

Mariusz Lewandowski

Na łamach popularnego serwisu aukcyjnego Allegro można od czasu do czasu natrafić na podejrzane działania, które wyglądają jak próba podbicia przez sprzedawcę kwoty uzyskanej w ramach licytacji. Czy podbijanie samemu sobie aukcji na Allegro jest legalne?

Jak wygląda taki scenariusz? Wyobraźmy sobie, że na Allegro licytujemy (a więc nie korzystamy z coraz popularniejszego „Kup teraz”) szlafrok, Przelicytowaliśmy już kilku naszych konkurentów i choć licytacja toczyła się od symbolicznej złotówki, aktualnie prowadzimy w wyścigu z kwotą 33 złotych. Szlafrok bardzo nam się podobał i zadeklarowaliśmy, że jesteśmy gotowi dać za niego nawet 100 złotych.

Licytacje na Allegro – ginący gatunek?

W pewnym momencie ktoś postanawia zalicytować za 40 złotych, jednak nasza oferta wciąż jest bardziej okazała i Allegro automatycznie podbija ją do 41 złotych. Jednak nagle ktoś – widząc jak bardzo sobie upatrzyliśmy ten szlafrok – zaczyna testować nasze „możliwości”. I nagle pada oferta za 50 złotych, 60 złotych, 80 złotych, wreszcie 110 złotych i zostajemy przelicytowani. Oferta ta jednak zostaje wycofana, a następnie ktoś oferuje 100 złotych – tak, by przypadkiem nas nie przelicytować. I w tym miejscu aktywność danego użytkownika się kończy, choć widzi on, że wystarczyłaby nawet złotówka, by wygrać w licytacji szlafroka.

Tego typu sposób działania nie jest nowy. Wielu allegrowiczów korzysta z pomocy swoich znajomych, a może nawet ma dodatkowe konta w serwisie, by uzyskiwać lepsze kwoty ze sprzedaży w drodze licytacji. Wprawiony użytkownik Allegro pewnie będzie w stanie dostrzec taki „przekręt” analizując przebieg aukcji. Część z nich korzysta nawet z zewnętrznego oprogramowania.

Czy podbijanie samemu sobie aukcji na Allegro jest legalne?

Tego typu działanie, czyli podbijanie samemu sobie aukcji na Allegro nie jest legalne. Praktyka oszukiwania kupujących w ten sposób stoi w sprzeczności z regulaminem serwisu, a konkretnie punktem 2.10:

Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

a. uczestniczenie w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta,

b. licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami

Naruszanie regulaminu Allegro w tym zakresie może prowadzić do zawieszenia konta wszystkich użytkowników zamieszanych w ten proceder.

Czy można się uwolnić od licytacji, w której sprzedawca sam podbijał swoje aukcje?

Ponieważ do licytacji w serwisie Allegro możemy stosować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące aukcji, istnieje możliwość podważenia już zawartej umowy, jeżeli tylko uda nam się udowodnić, iż ktoś mógł nas w ten sposób zmanipulować.

Art. 705 § 1 . Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. § 2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.

Reasumując. Odpowiedź na pytanie o to czy podbijanie samemu sobie aukcji na Allegro jest legalne jest negatywna, może skutkować blokadą konta w serwisie oraz unieważnieniem zawartej umowy.