Dodatkowe pieniądze dla rodziców. Warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku

Codzienne Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
Dodatkowe pieniądze dla rodziców. Warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku

Chodzi o pieniądze z programu „Dobry start”.  Raz w roku można dostać 300 zł na każde dziecko. Wnioski można składać od 1 lipca. Kto się pospieszy powinien dostać przelew nim zacznie się szkoła.

Dają 300 zł na każde dziecko

Jak w każdym programie są warunki, które trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze. W przypadku „Dobrego startu” dziecko nie może mieć skończonych 20 lat i musi uczyć się w szkole. Wyjątek zrobiono dla osób niepełnosprawnych. Tu granicą ubiegania się o świadczenie są 24 urodziny.  W ramach tego programu, wsparcie dostają tylko uczniowie szkół.  Studenci nie mają prawa do 300 zł na książki i zeszyty.  Nie dostają go też uczniowie „zerówek”. Tak tych prowadzonych w szkołach, jak i przedszkolach. Wsparcie przysługuje natomiast uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych. O 300 zł mogą wystąpić już teraz rodzice dzieci, które dopiero od września zaczną naukę w 1 klasie. Chyba że nie wiedzą jeszcze do jakiej szkoły dziecko pójdzie. We wniosku trzeba podać nazwę szkoły.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Jeśli wniosek będzie złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata przyznanego świadczenia powinna nastąpić najpóźniej do 30 września. W przypadku wniosków złożonych we wrześniu i później, wypłata nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

„Warto zrobić to jak najprędzej, żeby pieniądze trafiły na konta jeszcze przed 1 września. Dzięki temu powrót dzieci do szkół będzie łatwiejszy” zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dobry start w ZUS-ie

Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się ZUS. Można je składać trzema drogami. Poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze trafią na wskazany we wniosku rachunek bankowy. To świadczenie, podobnie jak 500 plus, przysługuje niezależnie od zarobków rodziców i opiekunów. Ze względu na jego jednorazowy charakter, wniosek powinien złożyć jeden z rodziców. Natomiast w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia. Poza rodzicami i opiekunami wniosek o 300 zł ma prawo złożyć pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców. Alimenty, które od nich dostaje nie są przeszkodą. Do pomocy mają też prawo dzieci w pieczy zastępczej i te, które się usamodzielniają i opuszczają pieczę.

Jak podało MRiPS Każdego roku z programu „Dobry start” korzysta ok. 4,4 mln dzieci. Łączna kwota wsparcia w latach 2018-2022 wyniesie ok. 6,65 mld zł. To świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego. Nie podlega egzekucji komorniczej. Nie wlicza się go do dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłku z pomocy społecznej.