27 czerwca ruszy nabór wniosków na nowe dotacje dla przedsiębiorców. Skorzysta jedna grupa

Finanse Firma Dołącz do dyskusji
27 czerwca ruszy nabór wniosków na nowe dotacje dla przedsiębiorców. Skorzysta jedna grupa

Przedsiębiorcy z województwa śląskiego będą mieli szansę otrzymać dofinansowanie do projektów badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków najprawdopodobniej ruszy już 27 czerwca. Jakie warunki trzeba spełniać, by dostać dotację i na jakie kwoty mogą liczyć przedsiębiorcy?

Dofinansowanie do projektów badawczo-rozwojowych. Kto skorzysta?

Jak podaje infor.pl, o dotację mogą starać się tym razem wyłącznie przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terenie województwa śląskiego, a konkretniej – w jednym z siedmiu podregionów województwa (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim, sosnowieckim). Środki będą pochodzić z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o dofinansowanie do projektów badawczo-rozwojowych; tym samym projekty będą musiały obejmować eksperymentalne prace rozwojowe, których wynik będzie mógł zostać skomercjalizowany (w aspekcie ich zaawansowania technologicznego). Komercjalizacja będzie musiała nastąpić najpóźniej w ciągu roku od zakończenia projektu. Co ważne, projekt może być realizowany wyłącznie przez przedsiębiorcę, jednak dofinansowaniu podlegają też projekty realizowane przez partnerstwa przemysłowo-naukowe. W takim wypadku partnerem wiodącym musi być jednak przedsiębiorstwo. Warto też zaznaczyć, że nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa; o dotację mogą ubiegać się zarówno firmy z sektora MŚP jak i duże podmioty.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że o dotację będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy realizujący projekty nakierowane na transformację. Mowa m.in. o rozwiązaniach, które mają pomóc w zmianie profilu działalności, wprowadzeniu produktów lub usług bardziej neutralnych klimatycznie, zmniejszeniu ilości surowców, które trzeba wykorzystać w procesach produkcyjnych czy wdrożeniu technologii mających na celu zmniejszenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości tych, które można poddać recyklingowi.

Jakby tego było mało, projekty badawczo-rozwojowe planowane przez przedsiębiorców powinny też wpisywać się w obszary technologiczne, które są szczególnie ważne dla rozwoju województwa śląskiego. Mowa nie tylko o produkcji i wytwarzaniu materiałów czy przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym, ale też o technologii dla ochrony środowiska, medycyny i energetyki, a także – co ciekawe – o technologiach lotniczych i przemyśle kosmicznym.

O jakie pieniądze będą mogli starać się przedsiębiorcy?

Z punktu widzenia firm istotne jest nie tylko to, jakie warunki trzeba spełnić, ale też – na jak wysokie dofinansowanie można liczyć. Minimalna wartość dofinansowania szacowana dla projektu musi wynieść 2 mln zł; przedsiębiorcy będą mogli przy tym uwzględnić wdrożenie wyników projektu, choć nie będzie mogło ono przekroczyć 50 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Okres prac badawczo-rozwojowych nie powinien przy tym przekroczyć 2 lat (z wdrożeniem – 3 lat).