Można od dziś składać wnioski o nowe, bezzwrotne dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (161)
Można od dziś składać wnioski o nowe, bezzwrotne dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców

Będzie kolejne dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców – łącznie Zakład przeznaczy na dopłaty nawet 75 mln zł. Wnioski można składać od dzisiaj. 

Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców. Środki można przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa pracy

Przez dłuższy czas przedsiębiorcy mogli liczyć głównie na zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe – jeśli chodzi o pomoc dla firm oferowaną przez Zakład. Teraz możliwe jednak będzie również dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców. Chodzi o środki na poprawę bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników. ZUS co roku przeznacza nową pulę środków na wsparcie przedsiębiorców, którzy chcą np. zakupić urządzenia ochronne czy zainwestować w technologię oczyszczania i uzdatniania powietrza. Przedsiębiorcy, którzy chcą wnioskować o dodatkowe środki, muszą jednak pamiętać, że dofinansowanie otrzymają jedynie na projekty realnie zmniejszające oddziaływanie szkodliwych czynników lub takie, które faktycznie poprawią bezpieczeństwo pracy.

Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców: kto może się ubiegać i jaka jest maksymalna wysokość dopłaty?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie firmy, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie mają zaległości w uiszczaniu podatków. Oprócz tego, jak przypomina ZUS, firma nie może również znajdować się w stanie upadłości, być pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji czy w trakcie postępowania upadłościowego/postępowania układowego z wierzycielem. Jest zresztą też jeszcze jeden warunek – o nowe środki z ZUS nie może ubiegać się przedsiębiorca, który w ciągu trzech ostatnich lat już otrzymał dofinansowanie z Zakładu albo został w tym czasie zobowiązany do zwrócenia takiego dofinansowania.

Wysokość dofinansowania różni się w zależności od liczby pracowników zatrudnianych przez firmę. Na największe dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców mogą liczyć firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 osób. Zakład może w takiej sytuacji dofinansować nawet 90 proc. wartości projektu (przy czym będzie to maksymalnie kwota 140 tys. zł).

Z kolei gdy firma zgłasza do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, może otrzymać dofinansowanie do 80 proc. wartości projektu (maksymalnie 210 tys. zł). Gdy od 50 do 249 osób – 60 proc. wartości projektu (maksymalna kwota 340 tys. zł), z kolei gdy 250 i więcej – jedynie 20 proc. wartości projektu (maksymalnie 200 tys. zł).

Wnioski można już składać

Co istotne, wnioski o dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców można już składać – nabór potrwa do 30 czerwca. ZUS ma łącznie do rozdysponowania 75 mln zł.

Aby uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorca złoży wniosek na dofinansowanie projektu, na który nie ma szans uzyskać środków, warto zapoznać się z regulaminem konkursu i załącznikami do niego. Znajdują się one na stronie BIP ZUS-u.

Należy również pamiętać, że wnioski można przesyłać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.