Prowadzisz firmę we własnym mieszkaniu? Możesz być zobowiązany do zapłacenia wyższego podatku

Firma Podatki dołącz do dyskusji (183) 10.08.2020
Prowadzisz firmę we własnym mieszkaniu? Możesz być zobowiązany do zapłacenia wyższego podatku

Edyta Wara-Wąsowska

Wiele osób otwierających jednoosobową działalność gospodarczą wskazuje jako siedzibę swojej firmy własne mieszkanie. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach działalność gospodarcza w domu będzie wiązać się z wyższym podatkiem. 

Działalność gospodarcza w domu a koszty uzyskania przychodu

Działalność gospodarcza w domu umożliwia zaliczenie części wydatków związanych z eksploatacją mieszkania do kosztów uzyskania przychodu.

Jeszcze do niedawna nie było to takie oczywiste – koszty mieszkania w koszty uzyskania przychodu można było wliczyć wtedy, gdy przedsiębiorca wydzielił osobne pomieszczenie na biuro. W 2017 r. fiskus wydał jednak korzystną dla przedsiębiorców interpretację, a MF potwierdziło ją, zajmując podobne stanowisko w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich. Mimo to przedsiębiorca – przy rozliczaniu kosztów – powinien określić, w jakim zakresie mieszkanie służy prowadzeniu działalności. Zapobiega to sytuacji, w której osoba prowadząca działalność wlicza w wydatki firmowe cały czynsz i opłaty za media. W praktyce przedsiębiorcy w koszty uzyskania przychodu zaliczają ok. 20-30 proc. wydatków na mieszkanie.

Nie wszyscy jednak pamiętają, że działalność gospodarcza w domu to nie tylko możliwość zwiększenia kosztów firmowych, ale także – w niektórych sytuacjach – wyższy podatek.

Działalność gospodarcza w domu a podatek od nieruchomości

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na działalność gospodarczą we własnym domu, powinien o tym fakcie poinformować władze gminy. W niektórych sytuacjach może bowiem dojść do zmiany sposobu użytkowania lokalu. A należy przecież pamiętać o podatku od nieruchomości – i znaczącej różnicy w opłatach. Jak wspominałam w tekście o wyższych opłatach lokalnych w 2021 r., stawka podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych w 2021 r. może wynieść nawet 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, natomiast w przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności – aż 24,84 zł od 1m2. Różnica jest więc ogromna. W jakich sytuacjach gmina podejmuje decyzję o przekształceniu lokalu i zmianie jego sposoby użytkowania?

Na szczęście konieczności płacenia wyższego podatku nie powinni obawiać się przedsiębiorcy, którzy nie wydzielili w swoim mieszkaniu konkretnej przestrzeni do prowadzenia działalności. Osoby świadczące usługi np. online nie powinny mieć zatem powodów do zmartwień.

W nieco gorszej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy prowadzą w swoim domu (w wydzielonym pomieszczeniu) biuro, w którym przyjmują klientów (może to być również gabinet kosmetyczny, lekarski itd.). Przystosowanie pomieszczenia może bowiem wiązać się z podjęciem pewnych działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom czy spełnienie norm higieniczno-sanitarnych. W takim wypadku gmina prawdopodobnie zdecyduje o zmianie sposobu użytkowania lokalu i w konsekwencji – o wyższym podatku od nieruchomości.