Skarbówka skontroluje firmę przy pomocy poczty lub internetu. Tarcza 4.0 wprowadza kolejne zmiany

Firma Podatki dołącz do dyskusji (59) 15.06.2020
Skarbówka skontroluje firmę przy pomocy poczty lub internetu. Tarcza 4.0 wprowadza kolejne zmiany

Edyta Wara-Wąsowska

Co do zasady kontrola firmy odbywa się w siedzibie firmy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Tarcza 4.0 umożliwi jednak odpowiednim organom kontrolnym przeprowadzenie kontroli przedsiębiorstwa zdalnie – w sposób pocztowy lub elektroniczny. 

Pocztowa lub elektroniczna kontrola firmy. Tarcza 4.0 skrywa więcej, niż pierwotnie mogłoby się wydawać

Spośród wszystkich tarcz antykryzysowych najwięcej kontrowersji wzbudza niewątpliwie tarcza 4.0. Nic dziwnego – znajdują się w niej wprawdzie przepisy, których celem jest umożliwienie pomocy przedsiębiorcom, jednak w ustawie zawarto również szereg innych rozwiązań. Tarcza 4.0 reguluje urlopy, niższe odprawy czy odszkodowania, ale i zmiany w przepisach prawa karnego (kradzież szczególnie zuchwała).

Teraz okazuje się w dodatku, że tarcza 4.0 skrywa także przepisy dotyczące kontroli firm. Obecnie kontrola ma zazwyczaj miejsce w siedzibie firmy lub w miejscu, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza. Dodatkowo odbywa się w godzinach pracy lub w czasie wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z obecnymi przepisami kontrola może jednak odbywać się także w innych miejscach. Aby tak się jednak stało, potrzebna jest albo zgoda przedsiębiorcy, albo złożony przez niego wniosek (jeśli przedsiębiorcy z jakiegoś powodu na tym zależy). Miejscem takiej kontroli może być zatem np. miejsce przechowywania dokumentacji (jeśli dokumentacja znajduje się w innym miejscu niż siedziba firmy). W niektórych sytuacjach możliwe jest nawet, by niektóre czynności były przeprowadzane w siedzibie samego organu kontrolującego. Możliwe jest to jednak tylko w przypadku, gdy faktycznie przełoży się to na usprawnienie całego procesu kontroli.

Problem polega na tym, że tarcza 4.0 zakłada, że możliwa będzie również zdalna – pocztowa lub elektroniczna -kontrola firmy. Zgodnie z projektowanymi przepisami czynności kontrolne będą mogły odbyć się za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem środków elektronicznych.

Zdalna kontrola firmy: kiedy będzie możliwa?

Pocztowa lub elektroniczna kontrola firmy będzie mogła jednak zostać przeprowadzona tylko za zgodą przedsiębiorcy. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku pozostałych wyjątków, przeprowadzenie czynności kontrolnych w formie zdalnej ma być możliwe, jeśli przyczyni się to do usprawnienia kontroli lub jeśli przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy prawdopodobnie musieliby przekazać pocztowo lub w formie elektronicznej wymagane przez organy kontrole dokumenty.

Nie ma wątpliwości, że przepisy powstały – przynajmniej częściowo – z myślą o epidemii koronawirusa. Prawdopodobnie jednak pocztowa i elektroniczna kontrola firmy pozostanie z przedsiębiorcami na dłużej. Z jednej strony wydaje się to bardzo wygodnym rozwiązaniem dla samych przedsiębiorców (zwłaszcza tych, którzy w związku z działalnością odbywają częste wyjazdy służbowe). Z drugiej – przedsiębiorcy mogą obawiać się nowej formy kontroli i ewentualnych nadużyć. Na ten moment wydaje się jednak, że zdalna kontrola firmy przez odpowiednie organy może przynieść sporo korzyści – i to obu stronom.