Faktury uproszczone w JPK_VAT obowiązkowo od 1 lipca 2021 roku. Przedsiębiorcy będą musieli się dostosować do kolejnych zmian

Firma Podatki Prawo dołącz do dyskusji (27) 13.01.2021
Faktury uproszczone w JPK_VAT obowiązkowo od 1 lipca 2021 roku. Przedsiębiorcy będą musieli się dostosować do kolejnych zmian

Patryk Wieczyński

Przedsiębiorców, a zwłaszcza ich księgowe i księgowych, czekają kolejne utrudnienia związane z plikami JPK_VAT. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od 1 lipca 2021 roku faktury uproszczone będą musiały znaleźć się w deklaracji JPK_VAT. Jako że ten rodzaj faktury to zazwyczaj paragony, oznacza to, że będzie trzeba je wprowadzać osobno, obok raportu fiskalnego.

Ministerstwo chciało wprowadzić nowy obowiązek w prezencie na Nowy Rok, ale jednak dało więcej czasu na przystosowanie

Początkowo obowiązek ten wejść miał już 1 stycznia 2021 roku, jednak w rozporządzeniu numer 2326 z 22 grudnia 2020 roku, Minister Finansów ogłosił, że zmieniony zostaje termin wprowadzenia tych zmian i dał przedsiębiorcom czas na zaadaptowanie się do nowych obowiązków do 1 lipca 2021 roku.

Zmiana sama w sobie wydaje się kosmetyczna, jednak może być uciążliwa dla przedsiębiorców. Faktura uproszczona to paragon z NIP-em o wartości do 450 złotych. Osoba, która ją wystawia, nie wprowadzała jej dotychczas w deklaracji JPK_VAT, lecz ujmowała w łącznym raporcie fiskalnym. Dla niej był to bowiem jeden z wielu wystawionych paragonów i nie było rozróżnienia na paragony z NIP-em lub bez.

Zmiana, nakazująca wprowadzanie od 1 lipca faktur uproszczonych do deklaracji JPK_VAT oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli wyłapywać te paragony, które stanowią faktury uproszczone, a następnie wprowadzać je osobno. Oznacza to, że potem będą musieli o tę wartość pomniejszać kwotę miesięcznego raportu fiskalnego, by nie zdublować sprzedaży i nie zawyżać jej sztucznie.

Faktury uproszczone w JPK_VAT to naturalna zmiana w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego

Wprowadzenie tego obowiązku przez Ministerstwo Finansów wydaje się jednak być dość logiczne. Aktualnie bowiem dochodzi do takiej sytuacji, gdy kupujący wykazuje fakturę uproszczoną jako swój zakup, wykazując tam numer dokumentu, kwotę i NIP firmy, która była wystawcą, natomiast z drugiej strony nic takiego nie ma miejsca. Dzieje się tak, bo wystawca tej faktury nie wykazuje jej oddzielnie, lecz w raporcie miesięcznym, gdzie księgowana jest cała sprzedaż z kasy fiskalnej.

Rozwiązaniem, które może być najlogiczniejsze dla wielu przedsiębiorców, będzie niewystawianie paragonów z NIP-em, lecz od razu zwykłych faktur. Oznacza to jednak, że jeszcze przed zakończeniem sprzedaży trzeba uzyskać od kupującego informację czy będzie chciał otrzymać fakturę na firmę, czy paragon, jak dla zwykłego klienta.

Wiele firm może jednak nie chcieć z tego skorzystać, bowiem wystawianie osobno paragonów dla klientów zwykłych i faktur dla przedsiębiorców wymaga nauczenia pracowników obsługi dwóch różnych systemów, zamiast jednego na kasie fiskalnej. W takiej sytuacji będą musieli oni ujmować te paragony z NIP-em jako faktury uproszczone w deklaracji JPK_VAT.

Do paragonu z NIP-em nie można wystawić zwykłej faktury, jeżeli spełnia kryteria faktury uproszczonej

Co istotne, nie ma możliwości, by przedsiębiorca wystawił do takiego paragonu z NIP-em, który spełnia wymogi faktury uproszczonej, fakturę zwykłą. Nawet jeżeli uzyska z powrotem paragon od klienta, to według Ministerstwa Finansów, jest to traktowane jako dwa różne dokumenty. Nie można więc najpierw nabić paragon z NIP-em na kasę, a potem w wolnej chwili wystawić do tego faktury, którą następnie wysyła się klientowi.

Aby paragon został uznany za fakturę uproszczoną, przede wszystkim nie może przekroczyć kwoty 450 złotych lub 100 euro. Oprócz tego musi zawierać pewne minimum danych:

  • data wystawienia,
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
    numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
  • kwotę należności ogółem.

Brak jakiejkolwiek z tych danych albo fakt, że kwota transakcji przekroczy, chociaż o grosz, limit 450 złotych lub 100 euro oznacza, że taki paragon nie może zostać uznany za fakturę uproszczoną i należy wystawić do niego zwykłą fakturę.

Kolejna zmiana przepisów pozwoli na dalszą cyfryzację kontroli podatkowych

Zmiana wprowadzona od 1 lipca 2021 roku, nakazująca, że każda faktura uproszczona musi znaleźć się na deklaracji JPK_VAT, to kolejny krok w stronę uszczelnienia systemu podatkowego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu fiskusowi będzie łatwiej, w sposób zdalny, ustalić, czy zarówno sprzedawca, jak i nabywca wykazali daną transakcję w swoich deklaracjach, a co za tym idzie, czy w dobrej kwocie wykazany został podatek VAT.

Niestety dla wielu przedsiębiorców oznacza to zmianę aktualnie wypracowanych standardów i sposobów dokumentowania sprzedaży i dostosowanie się do kolejnej aktualizacji przepisów.