Co zrobić, by poprawić płynność finansową firmy i zmniejszyć obciążenia administracyjne w dobie koronawirusa

Finanse Firma Podatki Dołącz do dyskusji (144)
Co zrobić, by poprawić płynność finansową firmy i zmniejszyć obciążenia administracyjne w dobie koronawirusa

Wielu przedsiębiorców walczy obecnie o przetrwanie. Z tego względu warto przyjrzeć się rozwiązaniom, które mają pomóc w zachowaniu płynności finansowej firm. Część z nich – takie jak odroczenie płatności podatków – była możliwa jeszcze przed wprowadzeniem tarczy antykryzysowej.

Jak poprawić płynność finansową firmy? Można starać się o odroczenie terminów płatności lub umorzenie zaległości

Przedsiębiorca, który zastanawia się, jak poprawić płynność finansową firmy, może starać się m.in. o odroczenie płatności należności publicznoprawnych – wystarczy, że złoży odpowiedni wniosek. Przedsiębiorca może też wnioskować o rozłożenie na raty takich należności lub nawet starać się o całkowite umorzenie. Co ważne, na przedsiębiorców, którzy będą starali się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, nie zostanie nałożona opłata prolongacyjna. Warunek jest jeden – wniosek musi być złożony w trakcie trwania epidemii lub do 30 dni po jej odwołaniu. Przedsiębiorcy powinni mieć też na uwadze fakt, że wnioski składane w trybie art. 67a i nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

art. 67a
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Wniosek powinien zawierać podstawowe dane, takie jest adres siedziby firmy czy NIP. Przedsiębiorca musi też wskazać ulgę, o którą się stara, należność podatkową, której ulga dotyczy oraz podać uzasadnienie wniosku. Wniosek można złożyć elektronicznie.

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych

Kolejne rozwiązanie, z którego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, dotyczy możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych. Podatnicy PIT i CIT odliczą stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu uzyskanego jeszcze w 2019 r. Niestety należy pamiętać, że prawdopodobnie taką możliwość zyskają jedynie ci przedsiębiorcy, których przychody z 2020 r. będą o co najmniej 50 proc. niższe niż przychody z 2019 r. Dodatkowo odliczyć będzie można jedynie do 5 mln zł straty.

Ulga z tytułu darowizn na rzecz walki z koronawirusem

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przekazanie darowizny na walkę z koronawirusem mogą liczyć na niezwykle korzystne ulgi z tego tytułu. Jeśli darowiznę przekażą do 30 kwietnia 2020 r., odliczeniu będzie podlegać aż 200 proc. darowizny. Jeśli w maju – 150 proc., z kolei od dnia 1 czerwca do 30 września będzie można odliczyć 100 proc. darowizny.

„Mali podatnicy” mogą zrezygnować z zaliczek w formie uproszczonej

„Mali podatnicy”, którzy w 2020 r. wybrali uproszczoną formę opłacania zaliczek PIT i CIT, mogą bez konsekwencji zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres marzec-grudzień 2020 r. Dzięki temu będą mogli obliczać zaliczki na zasadach ogólnych. „Mały podatnik”, który chce skorzystać z tego rozwiązania, powinien jednak ponosić negatywne konsekwencje ekonomiczne epidemii koronawirusa.

Mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł. Jak z niej skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad tym, w jaki sposób poprawić płynność finansową firmy, mogą rozważać skorzystanie z mikropożyczki w wysokości 5 tys. zł. To rozwiązanie wprowadzone w pierwszej wersji tarczy antykryzysowej. Mogą z niej skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy założyli firmę przed 1 marca 2020 r. i którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zatrudniali przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Tym samym należy pamiętać, że – to interpretacja urzędników – mikropożyczka z tarczy antykryzysowej nie przysługuje samozatrudnionym.

Wniosek o przyznanie jednorazowej pożyczki należy złożyć do powiatowego urzędu pracy. Wniosek można też złożyć elektronicznie (przez praca.gov.pl). Pożyczka ma oprocentowanie stałe (w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP).

Co ważne, pożyczka może zostać umorzona (razem z odsetkami), jeśli przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.