Jeden rabin powie… Nie, tym razem rabini są zgodni i proszą papieża Franciszka o wyjaśnienie swoich słów w zakresie Tory

Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (256)
Jeden rabin powie… Nie, tym razem rabini są zgodni i proszą papieża Franciszka o wyjaśnienie swoich słów w zakresie Tory

Naczelny Rabinat Izreala za pośrednictwem oficjalnego listu zwrócił się do Watykanu. Rabini oczekują, iż papież sprostuje swoje uwagi, które wygłosił w trakcie jednej z sierpniowych homilii. Izraelitom nie spodobały się słowa ojca świętego w zakresie Tory – pierwszych pięciu ksiąg świętych Izraela. 

Najwyżsi rangą izraelscy duchowni wystosowali oficjalny list do Watykanu, w treści którego wyrazili swój niepokój w stosunku do słów, które wygłosił papież Franciszek w trakcie homilii 11 sierpnia 2021 roku. Ojciec święty poruszył w niej tematykę Tory.

Stosunki między katolikami a Żydami zostały zrewolucjonizowane w 1965 roku w trakcie II Soboru Watykańskiego. Mimo, że dla wielu sobór ten okazał się klęską i to właśnie w nim dopatrują się początków sekularyzacji społeczeństwa, w szczególności zachodnioeuropejskiego, to w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy chrześcijanami a syjonistami zmieniło się naprawdę dużo.

Kościół rzymskokatolicki odrzucił koncepcję zbiorowej winy Żydów za śmierć Jezusa. Ponadto, między religiami rozpoczął się trwający dziesięciolecia dialog. Warto w tym miejscu również podkreślić, że zarówno papież Benedykt XVI, jak i jego poprzednik Jan Paweł II odwiedzali synagogi. Dotychczas kontakty papieża Franciszka z przedstawicielami wiary mojżeszowej były więcej niż poprawne. W trakcie sprawowania posługi biskupa w prowincji Buenos Aires, napisał książkę wraz z jednym z miejskich rabinów Abrahamem Skorką. Podobno w dalszym ciągu duchownych łączą przyjacielskie stosunki.

Zdaniem syjonistów w swojej homilii papież przedstawił wiarę chrześcijańską nie tylko jako zastępującą Torę. Ponadto, zapewniał, że ​​ta ostatnia już nie daje życia, co może sugerować, że żydowska praktyka religijna w obecnych czasach stała się nieaktualna.

Słowa te uraziły izraelskich duchownych, w szczególności, że audytorium, do którego zwracał się ojciec święty stanowili chrześcijanie. Zawrzało i pojawiło się pełno burzliwych komentarzy, iż wystąpienie papieża należy rozumieć jako swoistą dewaluację dzisiejszego przestrzegania Tory przez Żydów.

Rabin Rasson Arousi – jeden z autorów listu oraz przewodniczący Komisji Naczelnego Rabinatu Izraela ds. Dialogu ze Stolicą Apostolską, powiedział, że – papieskie komentarze wydają się sugerować, że prawo żydowskie jest przestarzałe.

Władze Watykanu poinformowały, że otrzymały oficjalny list zapowiadając jednocześnie, iż udzielą nań stosownej odpowiedzi.