Kontrole PIP w Żabce uniemożliwią sieci handel w wolne niedziele?

Zakupy dołącz do dyskusji (44) 06.06.2018
Kontrole PIP w Żabce uniemożliwią sieci handel w wolne niedziele?

Udostępnij

Joanna Buchwałd-Musińska

Jak wspominaliśmy wielokrotnie na łamach Bezprawnika, ustawa o zakazie handlu w niedzielę okazała się pełna luk i niedociągnięć. Z tego powodu sieć sklepów franczyzowych Żabka może pozostawać otwarta w niedziele objęte zakazem handlu, ponieważ zyskała status placówki pocztowej. Kontrole PIP w Żabce wykazały, że inspektorzy pracy odnoszą się bardzo sceptycznie do nowo powstałych „placówek pocztowych”.

Dziurawa ustawa

Po wejściu w życie ustawy o zakazie handlu w niedziele przedsiębiorcy szybko dostrzegli, że nowe prawo można „obejść”. W związku z tym niektóre Żabki postarały się o uzyskanie statusu placówek pocztowych, i – tym samym – mogły funkcjonować w niedziele ustawowo wolne od handlu. Solidarność zaapelowała do Głównego Inspektora Pracy o częstsze kontrole, sugerując, że Żabki stosują nieuczciwe praktyki. Wyniki kontroli okazały się niejednoznaczne.

Kontrole PIP w Żabce

Okazało się, że status placówek pocztowych w sklepach spożywczych rzeczywiście budził wątpliwości inspektorów pracy, niemniej, działalność taka, w świetle prawa, jest legalna. Punkt 15 artykułu 3. Prawa pocztowego definiuje, bowiem, placówkę pocztową jako:

Jednostkę organizacyjną operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.

Zgodnie z powyższą definicją, aby uzyskać status placówki pocztowej nie trzeba spełniać wszystkich wymienionych warunków.

PointPack.pl

Uzyskanie statusu placówki pocztowej przez Żabki było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z firmą posiadającą status operatora pocztowego, PointPack.pl. To dzięki niej Żabki mogą świadczyć usługi nadawania i odbierania przesyłek kurierskich i w związku z tym korzystać z możliwości prowadzenia handlu w wolne niedziele.

Żabka oferuje franczyzobiorcom pomoc prawną

Jak wynika z wypowiedzi biura prasowego Żabki, dla portalu wiadomoscihandlowe.pl:

Zarówno w sytuacji występowania ogólnych wątpliwości związanych z nowym prawem, jak i w każdym konkretnym przypadku, staramy się wesprzeć prawnie franczyzobiorców, którzy jako drobni przedsiębiorcy mają ograniczone możliwości rozstrzygania ewentualnych wątpliwości powstających w konsekwencji wizyt organów kontrolnych.

W związku z tym, w drugiej połowie maja, biuro prasowe Żabki wystosowało do franczyzobiorców maila z instrukcjami o tym jak powinny wyglądać kontrole PIP w Żabce. W mailu znajdowały się instrukcje zalecające udostępnianie inspektorom wszystkich koniecznych dokumentów. Polecane było również składanie wymaganych wyjaśnień oraz wnoszenie zastrzeżeń do protokołu, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Żabka nie łamie przepisów

Jak twierdzi biuro prasowe Żabki, większość jej franczyzobiorców otwiera sklepy w niedzielę wolną od handlu, korzystając z innego – niż przewidziany dla placówek pocztowych – przywileju. Chodzi mianowicie o możliwość prowadzenia handlu osobiście przez przedsiębiorcę we własnym imieniu i na własny rachunek.

Łatanie ustawy już wkrótce

Już w ubiegłym miesiącu, po licznych sygnałach o tym, że ustawa o zakazie handlu jest pełna niedociągnięć, wiceminister pracy Stanisław Szwed poinformował, że prawo zostanie znowelizowane. W nowym kształcie ustawa uniemożliwi dwojaką interpretację bądź korzystanie z luk w przepisach.