Polacy są zaradni: łączenie pracy i opieki nad dziećmi nie sprawia żadnej trudności blisko 70 proc. rodaków

Praca Rodzina Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (11)
Polacy są zaradni: łączenie pracy i opieki nad dziećmi nie sprawia żadnej trudności blisko 70 proc. rodaków

Tylko pozornie łączenie pracy i opieki nad bliskimi jest trudne. Okazuje się, że ponad 70 proc. rodaków deklaruje, że nie stanowi to dla nich żadnego problemu, natomiast opieka nad dziećmi nie ma wpływu na ich karierę.

Łączenie pracy i opieki

Z podsumowania badania GUS „Praca a obowiązki rodzinne” wynika, że Polacy są zaradni, bowiem łączenie pracy i opieki nad rodziną nie nastręcza im trudności. 43,5 proc. Polaków korzysta z tzw. formalnych usług opiekuńczych nad dziećmi. Oznacza to, że opieki nad dziećmi nie sprawuje drugi rodzic bądź dziadek, ale podmiot zewnętrzny. Z usług opieki formalnej częściej korzystali mieszkańcy miast niż wsi (49,5 proc w stosunku do 35,2 proc.).

Wśród osób, które nie korzystały z formalnych usług opiekuńczych (4 mln 214 tys.) zdecydowana większość nie chciała lub nie miała potrzeby się nimi posiłkować. Wskazywanymi powodami były: brak konieczności opieki nad dzieckiem, zapewnienie jej przez jednego z rodziców, dziadków lub inne osoby z kręgu rodziny i znajomych.

Elastyczny czas pracy

Łączenie pracy i opieki możliwe jest również przy niewielkich możliwościach manipulowania czasem pracy. Jak się okazuje, większość respondentów nie dysponuje elastycznym czasem pracy. Sposobność realizowania dnia pracy według własnego zegara ma tylko 26,6 proc. badanych. Blisko połowa nie ma podobnej możliwości. Analogicznie przedstawia się perspektywa wzięcia dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu. Zaledwie 23,3 proc ankietowanych osób dostrzegło taką opcję, natomiast 52,8 proc. zdecydowanie stwierdziło, że jest to niemożliwe.

Jak pisze GUS:

„Biorąc pod uwagę status zatrudnienia największe możliwości określania momentu rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy mieli pomagający członkowie rodzin (93,4 proc. wskazało na względną swobodę w tym zakresie), nieco mniejsze – osoby pracujące na własny rachunek (odpowiednio 79,4 proc.), zdecydowanie najmniejszą elastycznością dysponowali natomiast pracownicy najemni (zaledwie 11,3 proc. z nich bez większych trudności mogło podejmować decyzje w tej kwestii).”

Niski odsetek trudności

Łączenie pracy i opieki nie stanowi wyzwania aż dla 68,4 proc. ankietowanych osób. Do ewentualnych, wskazywanych trudności należały długie dojazdy do miejsca pracy (5,1 proc.) oraz grafik lub nieprzewidywalność harmonogramu (5,2 proc.). Dominowała męcząca i wymagająca praca (8 proc.) (zob.: zmęczenie w pracy) oraz długi czas pracy (8,7 proc.).

Aż 83 proc. pracujących oraz sprawujących opiekę nad dziećmi twierdzi, że nie odczuwa wpływu obowiązków rodzicielskich bądź opiekuńczych na karierę. W grupie tej dla niespełna 4 proc. ankietowanych koniecznością było zmniejszenie wymiaru pracy. Zmiana pracy lub pracodawcy okazała się niezbędna dla 2,2 proc. badanych, którzy chcieli ułatwić sobie opiekę nad dziećmi.

500 plus a opieka nad dziećmi

Dla wielu Polaków łączenie pracy i opieki nad dziećmi (ew. bliskimi) to codzienność. Łatwość godzenia pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi ułatwia świadczenie 500 plus. W wielu przypadkach umożliwiło ono bowiem możliwość samodzielnego sprawowania opieki nad dziećmi przez jednego z rodziców. W innych – zapewniło im płatną opiekę formalną.

Paradoksalnie, mimo że łączenie pracy i opieki nad dziećmi przychodzi nam z łatwością, z innych badań wynika, że Polacy chcą mniej pracować, a więcej czasu poświęcać podróżom i rozrywkom.