Mieszkania powstaną bliżej cmentarzy. Trwają prace nad nową ustawą

Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Mieszkania powstaną bliżej cmentarzy. Trwają prace nad nową ustawą

Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nad którą właśnie pracuje ustawodawca, zmniejsza tzw. powierzchnię grzebalną cmentarzy i przysuwa do nich zabudowy. W efekcie mieszkania powstaną bliżej cmentarzy. Jednak każdy kij ma dwa końce. Więcej miejsca dla żywych, to mniej miejsca dla zmarłych, a o groby już nie jest łatwo.

Jak pisze portal prawo.pl to, że mieszkania powstaną bliżej cmentarzy, nie cieszy przedstawicieli związków wyznaniowych i niektórych ekspertów. Obawy budzi przede wszystkim dostosowanie starszych nekropolii do nowych przepisów.

Mieszkania powstaną bliżej cmentarzy – zmiana dotyczy 15 metrów

Nowa ustawa zaimplementuje do swojej treści rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej, które określa, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie pod cmentarze. Projektowane przepisy wskazują, że cmentarz nie może znajdować się w odległości mniejszej niż:

  1. 150 od studni, źródeł i strumieni, służących do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze,
  2. 150 m od zakładu produkującego lub przechowującego środki spożywcze, zakładu żywienia zbiorowego, budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, niepodłączonego do sieci wodociągowej,
  3. 500 m od ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na cele zbiorowego zaopatrzenia i na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego, zakładu żywienia zbiorowego, zakładu produkującego lub przechowującego środki spożywcze.

Odległość może być zmniejszona do 50 m, jeżeli wszystkie budynki podłączone są do sieci wodociągowej, a do 35 m, gdy od muru zachowano 15-metrowy pas, w obrębie którego znajdują się jedynie kolumbaria.

Projektodawcy zapewniają, że budowanie mieszkań w odległości 35 m od kolumbarium, nie stanowi istotnego zagrożenia sanitarnego. Zaznaczają również, że założenie, iż mieszkania powstaną bliżej cmentarzy jest zgodne z regulacjami znanymi z innych państw. Zmiana ma pozwolić na uwolnienie powierzchni bądź to pod zabudowę, bądź to pod kolumbaria.

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe: i tak nikt na tym nie zyska

Wątpliwości odnośnie zmian przedstawia między innymi Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe. Jak mówił jego prezes, cytowany przez portal prawo.pl:

Ustawa zmniejszy przestrzeń grzebalną cmentarza. Te 15 m będzie zmarnowaną przestrzenią. Starsze nekropolie trudno będzie dostosować do nowych przepisów, a na nowe po prostu będzie się przeznaczać dodatkową przestrzeń, uwzględniając to 15 m. Nikt więc na tym nie zyska.

Podobnego zdania są przedstawiciele Fundacji Instytut Branży Pogrzebowej i cmentarnej. Sceptycyzm wobec pomysłu, że mieszkania powstaną bliżej cmentarzy wyraża również „Wspólnota Bez Bram” Mumon-KAI Związek Buddyjski Zen Rinzai w RP. Przedstawiciele związku wyznaniowego mówią o tym, że na ich cmentarzu codziennie odbywają się godzinne ceremonie z recytacjami na cześć pochowanych osób. Wspólnota w opinii zgłoszonej do projektu przedstawiła obawy, że codzienne obrządki mogą nie być komfortowe dla mieszkańców budynków położonych blisko cmentarza.

Osobiście zgadzam się z opinią przedstawianą przez część prawników, że przyszłością są cmentarze komunalne budowane poza granicami miast. Rozwiązanie polegające na zmniejszeniu odległości między cmentarzami a budynkami mieszkalnymi może się sprawdzić, ale nie na dłuższą metę. Gdy grobów będzie przybywać, a możliwości rozbudowy cmentarzy staną się ograniczone, może się okazać, że na nowe nekropolie w centrum miasta, po prostu nie ma już miejsca.