Minimalna stawka godzinowa: w przypadku jakich umów jest stosowana i ile wynosi w 2020?

Praca Dołącz do dyskusji (70)
Minimalna stawka godzinowa: w przypadku jakich umów jest stosowana i ile wynosi w 2020?

Minimalna stawka godzinowa to termin, który jest związany z pojęciem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wszystko dlatego, że wysokość tej stawki jest uzależniona właśnie od kwoty minimalnej pensji. Kogo jednak obowiązuje minimalna stawka godzinowa i czy ma zastosowanie w przypadku umowy o dzieło?

Minimalna stawka godzinowa: umowy zlecenia a umowa o dzieło

Minimalna stawka godzinowa jest stosowana w przypadku umowy zlecenia regulowanej przez przepisy Kodeksu cywilnego, a także w przypadku umowy o świadczenie usług. Niestety – minimalna stawka godzinowa nie jest stosowana w przypadku umów o dzieło. Stawka ta nie obowiązuje także w przypadku umowy zlecenia o charakterze prywatnym (czyli umowy zawartej między osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej).

Minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje również w przypadku, gdy wynagrodzenie, o którym mowa w umowie, jest wynagrodzeniem prowizyjnym – a na takiej zasadzie pracują zazwyczaj m.in. przedstawiciele handlowi, których pensja jest uzależniona w dużej mierze od osiągniętych wyników. Mogą być to zarówno umowy zlecenia jak i umowy agencyjne.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa i od czego jest uzależniona?

Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. wynosi 17 zł brutto i jest powiązana z kwotą minimalnego ustawowego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2600 zł brutto.

O ile wzrost stawki godzinowej w poprzednich latach był zazwyczaj niewielki (ok. kilkudziesięciu groszy), to w porównaniu do 2019 r. stawka godzinowa wzrosła aż o 2,30 zł. Jeśli obecna ekipa rządząca będzie konsekwentnie realizować swoje plany dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrosty w kolejnych latach powinny być jeszcze większe.

Kto kontroluje, czy zleceniodawca faktycznie oferuje minimalną stawkę godzinową?

Wiele osób może zastanawiać się jednak, czy jakakolwiek instytucja kontroluje zleceniodawców pod kątem oferowanej przez nich stawki godzinowej. Okazuje się, że tak – i że jest to po prostu Państwowa Inspekcja Pracy. PIP może skontrolować daną firmę bez względu na porę dnia czy nawet nocy, jest również uprawniona do nałożenia odpowiednich sankcji. Tym samym PIP interweniuje nie tylko w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zleceniodawcy oferujący zwykłą umowę zlecenia powinni też pamiętać, że na mocy przepisów są zobowiązani do wskazywania liczby godzin przepracowanych przez zleceniodawcę oraz okresu, w jakim to nastąpiło. Jest to zatem forma ewidencji, chociaż nie jest tożsama z ewidencją czasu pracy w rozumieniu KP.