Nowe uprawnienia policji. Od 7 listopada nie zawyżysz ceny samochodu

Codzienne Moto Dołącz do dyskusji (12)
Nowe uprawnienia policji. Od 7 listopada nie zawyżysz ceny samochodu

Już od 7 listopada wchodzi w życie przepis, który utrudni właścicielom aut i handlarzom zaniżanie przebiegu pojazdu w celu uzyskania wyższej kwoty sprzedaży. Nowe uprawnienia policji mają być receptą na powszechny w Polsce proceder.

Kara pozbawienia wolności za cofanie licznika

Pod koniec kwietnia 2019 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o ruchu drogowym. Ustanowiła ona kilka znaczących zmian, które w widoczny sposób miały wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drodze. Wśród nich znalazły się również nowe uprawnienia policji. Dotyczą one możliwości sprawdzenia stanu licznika i wpisania aktualnego przebiegu do CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Nowelizacja przyniosła znaczne zaostrzenie kar za cofanie licznika, które teraz wyniosą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Nowe uprawnienia policji

Nowe uprawnienia policji to dla funkcjonariuszy przede wszystkim nowe obowiązki bez podwyżki wynagrodzenia. Nowelizacja nie wzbudza zatem pożądanego entuzjazmu. Na czym będą polegać zmiany? Przy rutynowej kontroli, funkcjonariusze będą mogli sprawdzić stan licznika i wprowadzić go do systemu CEPIK. Jak dotąd obowiązek sprawdzania liczników miały okręgowe stacje kontroli pojazdów, przy okazji corocznego przeglądu. Nieuczciwym sprzedawcom dawało to duże pole do nadużyć i manipulowania przebiegiem pojazdów między terminami obowiązkowych badań technicznych. Nowe uprawnienia policji umożliwią kupcom sprawdzenie ostatniego zarejestrowanego przebiegu w CEPIK.

Nowe uprawnienia policji zaczną obowiązywać już od 7 listopada 2019 r., mimo że pierwotnie miały wejść w życie dopiero w przyszłym roku. Do sprawdzenia stanu licznika będą mieć prawo policjanci oraz funkcjonariusze Straży Granicznej, Służb Celno-Skarbowych, Żandarmerii Wojskowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Co ciekawe, przepisy umożliwiają sprawdzenie stanu licznika nie tylko pojazdu zatrzymanego podczas rutynowych kontroli, ale również przewożonego lawetą.

Wymiana licznika wyłącznie w jednej sytuacji

Od maja 2019 r. wymiana licznika w pojeździe jest możliwa tylko w ściśle określonych okolicznościach. Chodzi o sytuację, w której licznik przebiegu został uszkodzony bądź nastała konieczność wymiany całego elementu pojazdu, z którym licznik jest nierozerwalnie związany. Wówczas właściciel pojazdu ma obowiązek zgłosić się do stacji kontroli pojazdów na badanie diagnostyczne nowego elementu oraz złożyć oświadczenie. W treści oświadczenia znajdzie się powód wymiany (zatajanie prawdziwego powodu grozi kara), a diagnosta wyda zaświadczenie o wyniku odczytu. Oświadczenie kierowcy trafi natomiast do właściwego starosty w ciągu 14 dni.
W myśl nowych przepisów, wydanie zaświadczenia przez diagnostę będzie kosztować kierowcę 50 zł.

Nowelizacja przepisów wprowadza dużo zmian

Nowe uprawnienia policji to tylko część zmian, z którymi kierowcom przyjdzie się zmierzyć w najbliższym czasie. Inne kwestie, których dotyka nowelizacja to korytarz życia i jazda na suwak. Od nowego roku staną się one obligatoryjne dla wszystkich kierowców. To dobra zmiana, bowiem dotąd jazda na suwak traktowana była raczej w ramach kultury na drodze. Praktyczne przepisy regulujące zasady działania jazdy na suwak i korytarza życia będą dla użytkowników ruchu drogowego obowiązkowe.