Nowy mandat w wysokości 500 zł może otrzymać nawet 5 mln Polaków. Strażnicy miejscy i gminni otrzymają nowe uprawnienia

Prawo Środowisko Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (20) 29.06.2020
Nowy mandat w wysokości 500 zł może otrzymać nawet 5 mln Polaków. Strażnicy miejscy i gminni otrzymają nowe uprawnienia

Edyta Wara-Wąsowska

Nadal wielu Polaków nie płaci za wywóz śmieci albo – nie płacą tyle, ile powinni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje już jednak nad tym, by strażnicy miejscy i gminni mogli nakładać nowe mandaty – w wysokości nawet 500 zł. 

Nowy mandat 500 zł: dla tych, którzy nie złożyli odpowiedniej deklaracji i nie tylko

5 mln – tylu Polaków wciąż obchodzi obowiązek wnoszenia opłat za wywóz śmieci. Jakby tego było mało, instytucje państwowe nie mają odpowiednich uprawnień i narzędzi do egzekwowania tego obowiązku. W rezultacie większość niepłacących (lub zaniżających opłaty) czuje się bezkarna.

Jak część Polaków oszukuje na śmieciach? Niektórzy nie składają na przykład deklaracji śmieciowej, a to na jej podstawie ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci. Inni z kolei deklarację składają, ale podają w niej nieprawdziwe informacje. Zazwyczaj chodzi o liczbę domowników (jest zaniżana) lub o zobowiązanie do segregacji śmieci. Sortujący śmieci nie ponoszą dodatkowej opłaty, jednak w rzeczywistości wiele osób deklaruje sortowanie, ale tego nie robi. Zdarza się również, że niektórzy deklarują założenie kompostownika (dzięki czemu również płacą mniej za wywóz śmieci), ale jednak tego nie robią. Część z kolei kompostownik zakłada, ale go nie wykorzystuje.

MSWiA pracuje teraz nad tym, by egzekwowanie zobowiązań dotyczących wywozu śmieci wreszcie było możliwe. W związku z tym chce nadać nowe uprawnienia strażnikom gminnym i miejskim – będą mogli nakładać na takie osoby mandaty. Nowy mandat karny będzie mógł wynieść maksymalnie 500 zł. To niezwykle istotne, bo obecnie strażnicy gminni i miejscy nawet, jeśli mają wszelkie niezbędne dowody, mogą co najwyżej pouczyć osoby nie wywiązujące się ze swoich obowiązków. W rzeczywistości zatem samorządy są na ogół bezradne. Nowe uprawnienia dla strażników będą niezwykle przydatne i mogą pomóc w zminimalizowaniu strat, jakie samorządy ponoszą z tytułu niepłacenia opłat za śmieci lub ich zaniżania.

Nadal brakuje kompleksowych rozwiązań, ale nowe przepisy to krok w dobrą stronę

Nie da się ukryć, że z kwestią wywozu śmieci, segregacji odpadów czy naliczania opłat wciąż jest duży problem. Nie należy też zapominać o braku rozwiązań umożliwiających naprawdę skuteczne ściganie osób pozostawiających odpady w lasach czy pozwalających na lepszą kontrolę składowisk śmieci. Nowy mandat 500 zł, który będzie mógł być nakładany przez strażników to jednak krok w dobrą stronę – o ile oczywiście nie będą oni nadużywać swoich nowych uprawnień.