Nowy plik JPK_V7. W czym wyręczy cię aplikacja, a o czym musisz sam pamiętać, aby uniknąć kary?

Firma Lokowanie produktu Dołącz do dyskusji (9)
Nowy plik JPK_V7. W czym wyręczy cię aplikacja, a o czym musisz sam pamiętać, aby uniknąć kary?

Obowiązujący od 1 października nowy Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7 wprowadził obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych. To najbardziej kontrowersyjna zmiana, bo o ile program komputerowy, taki jak Comarch ERP XT, pomoże nam wygenerować, sprawdzić i wysłać plik kontrolny, tak prawidłowe przypisanie transakcji do określonych grup towarowych spoczywa na barkach przedsiębiorcy. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć kary. 

Nowy plik JPK_V7

Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7 od 1 października obowiązuje wszystkich przedsiębiorców. Nowy plik zastąpił starą deklarację VAT i JPK_VAT. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy VAT muszą składać za każdy miesiąc deklarację JPK_VAT, zawierającą dane na temat wystawionych faktur sprzedażowych i kosztowych ujętych w rejestrze VAT sprzedaży i zakupów za dany okres, a także deklaracji VAT będącej podsumowaniem poszczególnych transakcji dokonanych w trakcie miesiąca lub kwartału. JPK_V7 poza informacjami, jakie były w dotychczasowych deklaracjach, zawiera także dodatkowe dane:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Głównym celem, jak wskazuje ustawodawca, wprowadzenia nowego pliku JPK_V7 ma być ułatwienie podatnikom rozliczanie podatku VAT. Dzięki nowej strukturze podatnicy mogą złożyć w jednym pliku część deklaratywną oraz ewidencyjna:

 • JPK_V7(M) – miesięczna ewidencja dokumentów VAT oraz rozliczanie podatku VAT za okresy miesięczne,
 • JPK_V7(K) – miesięczna ewidencja dokumentów VAT oraz rozliczanie podatku VAT za kwartał.

Podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie, za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą musieli złożyć tylko część ewidencyjną pliku JPK_V7K, a po upływie trzeciego miesiąca – część ewidencyjną za trzeci miesiąc oraz część deklaratywną za cały kwartał.

Comarch oferuje wiodące na rynku oprogramowanie do wystawiania faktur i księgowości, które generują, sprawdzają i wysyłają nowy JPK VAT: https://www.comarch.pl/erp/jpk-v7/

Oznaczenie grup towarowych (GTU)

Największą zmianą w stosunku do poprzedniej formy rozliczania podatku jest wprowadzenie grup towarowych. Na przedsiębiorcach spoczywa od teraz obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych.

Nowe oznaczenia grup towarowych:

 • GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
 • GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
 • GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy,
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,
 • GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
 • GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne,
 • GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • GTU_10: budynki, budowle, grunty,
 • GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
 • GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Oznaczenia dotyczące świadczenia usług:

 • GTU_11 – przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których, mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • GTU_12– o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13– transportowych, gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

W nowym pliku JPK_V7 zrezygnowano z załączników do obecnych deklaracji – w szczególności VAT-ZD zawierającego informację o skorzystaniu z instytucji „ulgi na złe długi”. To, co nie uległo zmianie, to to, że podatnicy wciąż muszą składać do organów podatkowych informację VAT-UE.

Rozliczanie JPK_V7 w aplikacji

Podobnie jak poprzednio, przedsiębiorcy będą mogli rozliczać podatek VAT według nowych przepisów za pomocą programu komputerowego, choćby najprostszej aplikacji do fakturowania. Taką możliwość oferuje Comarch ERP XT w podstawowym module fakturowania online. Stworzony przez Comarch program jest w pełni gotowy do nowego wyzwania. A co najważniejsza z punktu widzenia przedsiębiorcy to fakt, że program będzie na bieżąco aktualizowany by nadążać za zmianami w przepisach. Dzięki temu użytkownicy mogą  być spokojni i pewni, że ich rozliczenia będą zawsze zgodne z aktualnymi przepisami podatkowymi i wymogami fiskusa. Do niedawna przedsiębiorcy przesyłali plik JPK_VAT przy pomocy bramki REST API. W tym zakresie wiele się nie zmienia, tylko nowa bramka REST API zastąpi starą, przez którą będzie można przesyłać nowy plik autoryzowany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Pewnym novum jest fakt, że przedsiębiorcy przed przesłaniem, będą mogli wstępnie sprawdzić jego poprawność.

I choć program Comarch ERP XT zapewnia pełną obsługę nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (generowanie, sprawdzanie i wysyłkę), to obowiązek prawidłowego określenia grup towarowych spoczywa na przedsiębiorcach. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć kłopotów. A przecież dyskusje z Urzędem Skarbowym to ostatnia rzecz, o jakiej marzą przedsiębiorcy.

GTU – zawsze obowiązek przedsiębiorcy! 

Samodzielne określenie grup towarowych to chyba najbardziej kontrowersyjna i sprawiająca najwięcej problemów przedsiębiorcom rzecz w nowym JPK_V7. Muszą oni pamiętać, że programy księgowe generują, sprawdzają i wysyłają plik, ale na podstawie danych i atrybutów (grupy towarowe – GTU) przypisanych im samodzielnie przez przedsiębiorców do danego towaru czy usługi na fakturze. Mimo licznych głosów protestów wyrażanych przez przedsiębiorców, że w dobie pandemii mają oni wiele innych obowiązków i nie są w stanie się dobrze przygotować w tym zakresie, to Ministerstwo Finansów nie odroczyło kolejny raz wejścia tych przepisów. Prawidłowe określenie grup towarowych sprawia wiele problemów nie tylko przedsiębiorcom, ale także księgowym. Pracownicy biur księgowych, ze względu na brak dostatecznej wiedzy o specyfice sprzedawanych towarów i świadczonych usług, mają utrudnione zadanie w zakresie prawidłowego określenia GTU. Wydaje się jednak, że w sytuacjach niepozostawiających niejasności, księgowi będą to robić. Jednak dla własnej pewności, przedsiębiorcy powinni samodzielnie opisywać faktury sprzedażowe nowymi kodami GTU lub przekazać wszelkie niezbędne informacje do ich prawidłowego określenia biurom rachunkowym.

Nierzadko prawidłowe oznaczenie świadczonych usług będzie wymagało wsparcia osób bezpośrednio odpowiedzialnych za sprzedaż czy produkcję. Nie mniej jednak trzeba pamiętać, że obowiązek prawidłowej klasyfikacji swojej działalności w ramach kodów GTU zawsze spoczywa na przedsiębiorcy. Co prawda aplikacja Comarch ERP XT, w celu ułatwienia użytkownikom działań związanych z obsługą kodów GTU na transakcjach ma możliwość przypisywania domyślnych kodów do produktów i kontrahentów, to ostateczna ocena ich prawidłowości powinna należeć zawsze do przedsiębiorcy. To w końcu on będzie ponosił wszelkie konsekwencje błędów. A te są wcale nie małe. Podatnik VAT, który nie wyśle JPK lub poda w nim nieprawidłowe dane, naraża się na odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. W przypadku błędów w pliku JPK przewidziano kary administracyjne. Jeśli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że dany błąd „uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji”, wezwie podatnika do jego korekty w terminie 14 dni. Brak reakcji na wezwanie będzie się wiązał z nałożeniem kary w wysokości 500 zł za każdy błąd. I choć Ministerstwo Finansów zapewnia, że kary będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach, to warto uważnie podejść do tego zadania.

Podsumowanie

I choć współcześnie dostępne na rynku programy księgowe, nawet te najprostsze aplikacje do fakturowania, są w stanie większość operacji wykonać za nas (generowanie, sprawdzanie, wysłanie pliku JPK_V7), to są pewne rzeczy, których przedsiębiorca musi dopilnować osobiście. Jedną z takich rzeczy jest właśnie prawidłowe określenie nowych grup towarowych (GTU). Warto o tym pamiętać, aby uniknąć kary.

Artykuł powstał we współpracy z Comarch