Małe i średnie firmy dostały więcej czasu na dokonanie ważnego rozliczenia

Finanse Firma Państwo Dołącz do dyskusji (14)
Małe i średnie firmy dostały więcej czasu na dokonanie ważnego rozliczenia

PFR wydłużył do 23 stycznia czas na rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej 2.0. Gdyby tego nie zrobił, to nawet 2 tysiącom firm groziło, że będą zwracać otrzymaną pomoc. Średnio dostały po ponad 500 tys. zł. Na rozliczenie się z tych pieniędzy pierwotnie miały czas od listopada do 15 stycznia. Z 7 tysięcy małych i średnich firm, które skorzystały z Tarczy 2.0 udało się to zrobić na czas 5 tysiącom. Fundusz podpowiada, jak złożyć wniosek, by mieć umorzoną subwencję.

PFR wydłużył do 23 stycznia czas na rozliczenie subwencji

W uproszczeniu mechanizm rozliczenia subwencji wygląda tak, że firma ma wykazać, że starty spowodowane pandemią poniosła takie, jak wcześniej deklarowała. Jeśli to zrobi poprawnie i w terminie, PFR umorzy subwencję. Do 15 stycznia firmy miały w bankach, za pośrednictwem, których dostały pieniądze złożyć poprawnie wypełnione wnioski rozliczające subwencję, z załącznikami. W ogóle nie zrobiło tego około tysiąc firm. Drugie tyle, wnioski, co prawda złożyło, ale z błędami. Jedne i drugie skorzystają z wydłużonego przez Polski Fundusz Rozwoju terminu na rozliczenie subwencji.

Jeśli złożyłeś formularz oświadczenia, ale nie otrzymałeś potwierdzenia jego poprawności, sprawdź w swoim banku w dniach od 18 do 19 stycznia  czy PFR wymaga od Ciebie dodatkowego działania lub ponownego złożenia formularza.

„Jeśli okaże się, że popełniłeś błąd, będziesz mógł złożyć korektę. Po 23 stycznia  jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia wniosków będą niemożliwe dla MŚP” ostrzega PFR.Brak rozliczenia lub błędy w złożonych plikach JPK oznaczają zwrot całości otrzymanej subwencji.

Nie popełnij tych błędów

PFR podpowiada przedsiębiorcom, jak złożyć prawidłowo wniosek. Najczęstszym  błędem jest zły formatu pliku JPK. Pliki JPK muszą być złożone w postaci xml, wygenerowanych z programu księgowego firmy albo ZIP. Wybór zależy od rozwiązania przyjętego w banku, który obsługuje subwencję. JPK w innych formatach nie będą przyjęte.  W zależności od prowadzonej rachunkowości muszą to być to pliki JPK_PKPiR lub JPK_KR. Nie może to być plik JPK_V7M.

Poza błędnym formatem pliku JPK część firm, rozliczając subwencję, dołączyła JPK nie za te miesiące, za które powinna.
Trzeba złożyć osobne pliki za listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r. Na stronie Ministerstwa Finansów (https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client) można znaleźć narzędzie, dzięki któremu sprawdzicie przed wysłaniem czy plik jest poprawny.