Kolejne problemy z JPK_VAT. Najpierw były kody GTU, teraz wątpliwości dotyczą transakcji z podmiotami powiązanymi i ich właściwego oznaczania

Firma Podatki dołącz do dyskusji (8) 30.10.2020
Kolejne problemy z JPK_VAT. Najpierw były kody GTU, teraz wątpliwości dotyczą transakcji z podmiotami powiązanymi i ich właściwego oznaczania

partner-logo

Edyta Wara-Wąsowska

Już w przyszłym miesiącu przedsiębiorcy będą musieli po raz pierwszy wysłać nowy plik JPK_VAT. Jak można się jednak domyślać, pojawiają się kolejne problemy dotyczące nowego jednolitego pliku kontrolnego połączonego z deklaracją VAT. Tym razem chodzi o problem z wykazywaniem transakcji sprzedaży, jeśli występuje w niej podmiot powiązany. Obecnie, zgodnie z przepisami, przedsiębiorcy powinni wykazywać każdą taką sprzedaż – nawet jeśli jej wartość jest wręcz symboliczna. 

Nowy plik JPK_VAT a transakcje powiązane. MF nie pomyślało o tym, by wprowadzić limit kwotowy

Nowy plik JPK_VAT od 1 listopada musi zawierać wszystkie transakcje powiązane (takie, w których występuje podmiot powiązany). Jeśli w transakcji sprzedaży występuje podmiot powiązany, to przedsiębiorca w strukturze JPK_V7 musi wskazać „1” przy symbolu „TP”. Jeśli powiązania nie było, pole przy tym symbolu pozostawia się puste.

Zasadniczy problem polega jednak na tym, że z analizy przepisów wynika, że konieczne będzie wykazywanie i oznaczanie wszystkich takich transakcji, w których wystąpił podmiot powiązany. I to bez względu na ich ilość czy wartość poszczególnych z nich. Okazuje się zatem, że dotyczy to nawet transakcji o symbolicznej wartości.

Drugi problem dotyczy oceny, czy między nabywcą a dostawcą/usługodawcą występuje wspomniane powiązanie. A taka identyfikacja – i bez kwestii pliku JPK_VAT – budzi duże wątpliwości.  Na gruncie ustawy o CIT (i analogicznie ustawy o PIT) należy uznać, że przez podmioty powiązane rozumie się:

  • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub
  • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot lub
  • spółkę, która nie ma osobowości prawnej oraz jej wspólników lub
  • podatnika i jego zagraniczny zakład (a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład).

Oceny należy zatem dokonać mając na uwadze powyższe kryteria, które jednak są stosunkowo nieostre.

Warto też zwrócić uwagę na kwestię powiązań rodzinnych. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą mieć problem przede wszystkim z gromadzeniem i odpowiednio szybkim aktualizowaniem informacji o takich powiązaniach. Wszystkie opisane wyżej trudności sprawią, że przedsiębiorcy prawdopodobnie będą musieli zaangażować dodatkowe środki, by móc dopełnić wszystkich formalności. A i tak nie wiadomo, czy to wystarczy – i czy nie narażą się na kary za błędy w pliku JPK_VAT. Zwłaszcza, że to raczej nie będzie rodzaj błędu, do którego poprawienia będzie wzywał fiskus. Przy drobniejszych pomyłkach podatnik będzie mieć czas na korektę.

Plik JPK_VAT a transakcje powiązane: rządzący jak zwykle nie zadbali o doprecyzowanie przepisów

Kwestia raportowania i oznaczania transakcji powiązanych kodem TP to już kolejna, która wzbudza wątpliwości przedsiębiorców. Do tej pory największe budziła kwestia kodów GTU, w kwestii których MF wydało wprawdzie objaśnienia, chociaż trudno uznać je za pełne. Niestety – nic nie wskazuje na to, że rządzący cokolwiek zmienią w tej sprawie, co oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli w praktyce przekonać się, jak do tej kwestii podchodzi fiskus.