Właściciele nieruchomości muszą się pospieszyć. Zostało kilka dni na dopełnienie obowiązku

Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji
Właściciele nieruchomości muszą się pospieszyć. Zostało kilka dni na dopełnienie obowiązku

Co roku właściciele nieruchomości muszą uiszczać opłatę za jej posiadanie. W tym roku niemal na pewno zapłacą więcej – chociaż ostateczna decyzja o wysokości podatku od nieruchomości zależy od władz lokalnego samorządu. Termin płatności pierwszej raty podatku (lub całej kwoty z góry) przypada już 15 marca. 

Podatek od nieruchomości do 15 marca

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości? Do uiszczenia opłaty zobowiązani są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych czy użytkownikami wieczystymi. Należy przy tym zaznaczyć, że do wspomnianych nieruchomości zalicza się zarówno grunty, jak i budynki lub ich części, a także budowle (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co ciekawe, z konieczności samodzielnego uiszczania podatku od nieruchomości zwolnione są osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W tym przypadku obowiązek zapłaty podatku należy do spółdzielni mieszkaniowej. Warto jednak zaznaczyć, że nie oznacza to wcale, że lokator dysponujący spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego w ogóle nie płaci podatku; spółdzielnia zazwyczaj przerzuca tę opłatę na lokatorów, wliczając ją do comiesięcznych opłat.

Sam podatek jest płatny w proporcjonalnych ratach; kolejne płatności należy uiszczać w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli jednak kwota podatku nie przekracza 100 zł, to całą należność należy wpłacić w jednym terminie. W takim przypadku podatek od nieruchomości należy w całości zapłacić do 15 marca.

W tym roku podatek od nieruchomości niewątpliwie będzie wyższy

Osoby i podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości muszą przygotować się na większy wydatek niż w zeszłym roku. Jego wysokość na dany rok ustala rada gminy – ale biorąc pod uwagę stosowne obwieszczenie MF o maksymalnych stawkach podatku. W tym roku maksymalna stawka za m2 np. od budynków mieszkalnych wzrosła o 11 groszy, od budynków związanych z prowadzeniem firmy – aż o 3,04 zł, od gruntów związanych z prowadzeniem firmy – o 13 groszy, od pozostałych gruntów (w tym zwykłych działek) – o 7 groszy. Można też przypuszczać, że sporo gmin zdecydowało się na podniesienie podatku do maksymalnej możliwej wysokości, co jest szczególnie złą wiadomością m.in. dla przedsiębiorców.

Podatek od nieruchomości do 15 marca (w części lub całości) można uiścić poprzez przelew bankowy na rachunek podatkowy urzędu gminy. Część urzędów pozwala również na płatność kartą lub gotówką w siedzibie urzędu. Niekiedy zapłata podatku od nieruchomości możliwa jest też u inkasenta, czyli osoby wyznaczonej przez gminę – np. sołtysów czy wójtów.