Podatek od środków transportowych. Czas na deklarację i płatność tylko do 15 lutego

Firma Moto Podatki dołącz do dyskusji (1) 03.02.2021
Podatek od środków transportowych. Czas na deklarację i płatność tylko do 15 lutego

Patryk Wieczyński

Podatek od środków transportowych to jeden z tych obowiązków, o którym łatwo zapomnieć. A jako że to podatek lokalny to wiele gmin bardzo skrupulatnie sprawdza, czy każdy, kto powinien, złożył deklarację. A na to czas jest tylko do 15 lutego 2021 roku.

Deklarację trzeba złożyć, jeżeli w firmie jest chociaż jeden samochód ciężarowy powyżej 3,5 ton

Nie każda firma jest zobowiązana do opłacania tego podatku. Przede wszystkim trzeba mieć we flocie odpowiednie samochody. Jeżeli jako przedsiębiorcy używamy w firmie tylko osobówek, nie musimy się niczego obawiać. Opodatkowaniem podlegają bowiem:

  • samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania z naczepą lub przyczepą, o masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • autobusy.

Jeżeli ktoś posiada chociaż jeden z takich samochodów, powinien złożyć deklarację DT-1, czyli deklarację na podatek od środków transportowych do 15 lutego. Miejscem, w które należy złożyć, jest urząd gminy, odpowiedni dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

Podatek od środków transportowych jest różnej wysokości i ustala go gmina

To gmina ustala kwoty podatku, jakie należy zapłacić za każdy typ samochodu. Przepisy prawa wskazują jedynie maksymalne stawki, których nie można przekroczyć, ustalając wysokość danin. Te są też zróżnicowane i zależą od typu pojazdu, a także od tego ile ma osi lub jaka jest jego całkowita masa. W różnych gminach mogą się one od siebie różnić, dlatego zawsze przed rozliczeniem podatku należy sprawdzić, jakie są aktualne stawki.

Warto też upewnić się, czy wypełniamy druk na odpowiedniej wersji deklaracji. Chociaż często kolejne wersje nie różnią się od siebie zbyt wieloma szczegółami, to gminy potrafią odmówić przyjęcia deklaracji na starym druku. Aktualne wersje to DT-1(6) oraz DT-1A(6).

Obok deklaracji DT-1, niezbędny jest też załącznik DT-1A, gdzie szczegółowo informujemy o każdym z posiadanych samochodów ciężarowych, naczepie czy autobusie. Na szczęście praktycznie wszystkie dane, jakie trzeba wpisać, znaleźć można w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Deklaracja składana jest do 15 lutego, a kwotę wykazaną jako należny podatek należy wpłacić w dwóch ratach. Pierwsza z nich przypada na 15 lutego, a druga na 15 września. Kwotę daniny należy więc podzielić na dwie części. W przypadku, gdy mamy do czynienia z niepełnymi złotymi, końcówkę należy zaokrąglić zgodnie z zasadami ordynacji podatkowej, mówiącymi, iż końcówki 50 groszy i więcej zaokrąglamy w górę, a poniżej 50 groszy w dół.

W przypadku zakupu środka transportu w trakcie roku czeka nas składanie kolejnej deklaracji

Deklaracja złożona w lutym jest obowiązkiem, ale jeżeli w trakcie roku w naszej flocie dojdzie do jakichkolwiek ruchów, to także należy złożyć odpowiedni druk. W takich przypadkach, niezależnie czy kupimy czy sprzedamy środek transportu, składamy DT-1 oraz DT-1A w ciągu czternastu dni od zaistnienia okoliczności.

Obowiązek złożenia korekty deklaracji i zapłaty podatku będzie miał miejsce w następujących sytuacjach:

  • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. gdy kupujemy nowy samochód ciężarowy lub z innego kraju, nie liczy się data zakupu a rejestracji),
  • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
  • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Jeżeli pojazd lub naczepa zostanie przez nas sprzedany, wyrejestrowany albo wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, to wtedy musimy także złożyć korektę deklaracji oraz odpowiednio pomniejszyć kwotę wpłacanego podatku.

W przypadku gdy przyjdzie nam dopłacić podatek, nie należy czekać na informację od organu, że deklaracja została przyjęta, ponieważ nic takiego nie będzie miało miejsca. Podatek należy zapłacić także w ciągu 14 dni.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutym, ale przed 1 września, to taki podatek także należy rozdzielić na dwie raty, proporcjonalnie do tego ile będzie trwał obowiązek. Co istotne podatek płatny jest od kolejnego miesiąca, po którym nastąpił obowiązek podatkowy.

Przykładowo, jeżeli zakupiony został samochód ciężarowy w marcu, to kupujący płaci podatek od środków transportowych od kwietnia do grudnia, w dwóch ratach. Pierwsza z nich będzie odpowiednio niższa, ponieważ obejmuje tylko trzy miesiące, a druga wyższa, gdyż płatności dokonuje się za drugą połowę roku. Na sprzedającym zaś ciąży obowiązek zapłaty za pierwsze trzy miesiące roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *