Prawo do brody prawem człowieka, prawo do homomałżeństwa już nie – słów kilka o wyrokach ETPC

Gorące tematy Zagranica Dołącz do dyskusji (151)
Prawo do brody prawem człowieka, prawo do homomałżeństwa już nie – słów kilka o wyrokach ETPC

Paradoksalnie, wydaje się, że prawo do posiadania brody jest czymś zgoła mniej istotnym z punktu widzenia praw człowieka, niż prawo do zawarcia małżeństwa homoseksualnego. Można zadać sobie kolejne pytania, czy prawo do brody rozciąga się także na prawo do wąsów i bokobrodów, a także czy prawem człowieka jest prawo do zawierania związków partnerskich?

Jak zwykle sprawa opiera się na niuansach. W pierwszej ze spraw pan Rimantasa Birżietisa trafił do litewskiego więzienia, w którym obowiązywał zakaz noszenia brody. Litewski rząd argumentował, że zakaz ten pozwala utrzymać porządek w więzieniu i zapobiega przestępczości (najwyraźniej mężczyzna w brodzie jest bardziej agresywny), zaś ów pan nie nosił brody np. ze względów religijnych, ale z przyczyn estetycznych.

Wyroki ETPC

ETPC nie podzielił powyższego stanowiska, przyjmując, że brak było powodów by odmawiać więźniowi zapuszczenia brody. Innymi słowy, prawo do brody to prawo człowieka. Jest to niewątpliwie jakiś sposób wyrażenia siebie, a więc dlaczego tego zakazywać?

Na marginesie można wskazać, że jednym z argumentów ETPC był brak konsekwencji władz więzienia, gdyż bokobrody i wąsy były dozwolone.

Natomiast o małżeństwa homoseksualnych pisałem uprzednio tu, odnośnie natomiast związków partnerskich cytując tekst ze strony  ordoiuris.pl/:

,,Europejski Trybunał Praw Człowieka w zaskakującym orzeczeniu nakazał Włochom prawną instytucjonalizację homoseksualnych związków partnerskich. Prawo do zawierania związków partnerskich wyprowadził z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który mówi o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Trybunał powołał się też na orzecznictwo włoskich sądów, które na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonały stopniowej reinterpretacji zasad prawa rodzinnego.”

Na marginesie o Ordoiuris pisano na weekend.gazeta.pl, gdzie powstał tekst poświęcony owej organizacji rozpoczynający się  w następujący sposób

,,Istnieje coś takiego jak grupa prawicowych, katolickich kancelarii prawniczych. Nie są jakąś wewnętrzną organizacją, ale wyróżniają się na tle reszty – mówi mi prawnik bardzo dobrze zorientowany w sprawach warszawskiej palestry. – Nie jest ich dużo, ale obecnie mają silną pozycję, bo władza się zmieniła – dodaje.”

Cytuję na marginesie, gdyż lektura całego tekstu z w/w strony skojarzyła mi się ze snuciem historii o tajnych lożach masońskich.

Przedmiotowy wyrok ETPC wydano w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom – z dnia 21 lipca 2015 r., skarga nr 18766/11. W tymże judykacie ETPC opowiada się za tym, że prawem człowieka jest prawo do związku jednopłciowego.

Wyroki ETPC warto śledzić, gdyż choć czasami wydają się niezwykle odległe od naszych codziennych spraw, to jednakże mogą mieć pewien wpływ na kierunek ustawodawstwa i judykatury, a więc wpływać także na niezwykle istotne dla całych społeczeństw kwestie.

Jeśli masz wątpliwości dotyczą w/w lub innego zagadnienia, zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem. Na przykład za pomocą adresu kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników współpracujących z naszym serwisem.