Czym grozi brak przeglądu technicznego pojazdu?

Moto Prawo Dołącz do dyskusji
Czym grozi brak przeglądu technicznego pojazdu?

Przegląd techniczny pojazdu jest bardzo ważny, ponieważ dzięki wykryciu różnych usterek można zapobiec awarii bądź wypadkowi samochodowemu, co bywa tragiczne w skutkach.

Kiedy należy wykonać przegląd techniczny pojazdu?

Obowiązkiem właściciela pojazdu jest jego okresowy przegląd techniczny. W przypadku nowego samochodu trzeba go wykonać po 3 latach od zakupu, następny po 2, a kolejne każde takie badanie musi być już realizowane co roku. Jeżeli jest to auto używane, czyli ma więcej lat niż 5, przegląd należy przeprowadzać co 12 miesięcy. Tego rodzaju badania powinny być wykonywane przez podstawową bądź okręgową stację kontroli pojazdów.

Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konsekwencje braku przeprowadzenia badania technicznego

Jeśli kontrola drogowa wykaże, że pojazd ma nieważny przegląd, funkcjonariusz wystawi właścicielowi mandat. W 2023 roku jego wysokość wynosi od 1 500 do 5 000 zł. Wartość kary zależy nie tylko od stanu technicznego auta, ale również od czasu przekroczenia terminu przeglądu. Kierowca nie musi przyjąć mandatu. Jednakże w przypadku skierowania sprawy do sądu, właścicielowi pojazdu grozi grzywna wynosząca 30 000 zł. Kierowcy zostaje także zatrzymany dowód rejestracyjny. Musi on dokonać badania technicznego w ciągu 7 dni. Właściciel auta dostaje dokument, który uprawnia go do dojechania do najbliższej stacji w celu dokonania badania technicznego. Jeśli nie posiada przy sobie wspomnianego dowodu, jego zatrzymanie odbywa się poprzez odpowiedni zapis w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Po przeprowadzeniu przeglądu technicznego kierowca otrzymuje zaświadczenie, które jest ważne 30 dni. Aby odzyskać dowód rejestracyjny, musi udać się do Wydziału Komunikacji celem zlikwidowania wpisu o jego zatrzymaniu.

Warto również wiedzieć, że właściciel może wykupić ubezpieczenie OC, jeśli pojazd nie ma przeprowadzonego badania technicznego. W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku z winy posiadacza auta, poszkodowany otrzyma stosowne odszkodowanie. Jeżeli ucierpiał właściciel, a badanie techniczne jest nieważne, również dostanie odszkodowanie, lecz może ono być mniejsze ze względu na szkodę wywołaną przez stan samochodu. W przypadku ubezpieczeń dodatkowych, wszystko zależy od warunków wypłat, które uznaje firma.