Czy Pudzian popełnił przestępstwo? Analizujemy wpis strongmana na Facebooku od strony prawnej

Gorące tematy Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (59)
Czy Pudzian popełnił przestępstwo? Analizujemy wpis strongmana na Facebooku od strony prawnej

Pudzian o imigrantach na Facebooku wypowiadał się dosadnie, ale czy naprawdę złamał prawo? Nasz prawnik analizuje wypowiedź strongmana i sprawdza czy reakcja organizacji takich jak np. HejtStop była aby na pewno uzasadniona. 

Znany polski siłacz pojawił się ostatnio na czołówkach wielu gazet i portali internetowych w związku ze swym wpisem na facebooku. Dla przypomnienia, pod zdjęciem z kijem bejsbolowym strongman wskazał, że będzie dokonywał „przyśpieszonej nauki asymilacji” imigrantów i przy okazji nazwał ich „ludzkimi śmieciami”.

Wzburzenie popularnego strongmana było niewątpliwie uzasadnione zaistniałą sytuacją, jednakże czy Mariusz Pudzianowski popełnił przestępstwo, a organizacja HejtStop miała rację składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Wiążącą decyzję w tym zakresie podejmie albo prokurator (np. umarzając postępowanie karne), albo też sąd w przypadku wniesienia aktu oskarżenia, w niniejszym artykule przedstawię swoją ocenę prawną zaistniałej sytuacji.

Pudzian o imigrantach na Facebooku

Przestępstwem, które ewentualnie mógł popełnić  Mariusz Pudzianowski było przestępstwo stosowania groźby bezprawnej w stosunku do grupy osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej (art. 119 par. 1 kodeksu karnego). Groźbą bezprawną jest w szczególności zapowiedź popełnienia przestępstwa na czyjąś szkodę np. pobicia kogoś. W odróżnieniu od przestępstwa groźby karalnej, groźba nie musi wzbudzić w zagrożonym uzasadnionej obawy że będzie spełniona.

Motywem działania sprawcy musi być przy tym przynależność rasowa, etniczna itd. danej grupy osób. Musi więc występować szczególny rodzaj motywacji po stronie sprawcy.

Przenosząc powyższe na realia sprawy w mojej ocenie Mariusz Pudzianowski nie popełnił przedmiotowego przestępstwa, gdyż w szczególności ciężko stwierdzić by groził danej grupie osób. Niewątpliwie kij bejsbolowy wielu z nas kojarzy się nie ze sportem, lecz ulicznymi walkami jednakże nie należy w tym zakresie popadać w skrajność. Można więc uznać, że przyspieszona nauka asymilacji w intencji Pudziana miała odbyć się poprzez wspólne zajęcia sportowe.

Poważnie zaś, w mojej ocenie zamieszczenie zdjęcia z kijem bejsbolowym oraz użycie zwrotu, który nie jest w świetle kontekstu sytuacyjnego jednoznaczny, nie może samo w sobie przesądzać o tym, że wyrażono groźbę. Niejednoznaczny zwrot ,,przyspieszona nauka asymilacji” może być bowiem interpretowany różnie, w zależności od odbiorcy.

Należałoby również zastanowić się czy owa groźba jeśli wystąpiła miała swój przyczynek w rasie/religii danej grupy osób, czy też skierowana była do osób, które dokonały zniszczeń i to przeciwko nim znany zawodnik sztuk walki skierował swe ,,ostrzeżenie”.

Odnośnie natomiast użycia zwrotu ,,ludzkie śmieci” to należałoby wymienione rozważyć w kontekście przestępstwa z art. 257 KK, zgodnie z którym:

,,Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Znieważenie zmierza do poniżenia danej grupy osób lub osoby i w mojej ocenie nazwanie kogoś ,,ludzkim śmieciem” przesłankę tę może wypełniać, gdyż sugeruje, że ktoś lub grupa osób jest tak pozbawiona wartości jak śmieci, które wyrzucamy, nadto depersonifikuje grupę osób.

W mojej ocenie również jednak i tego przestępstwa Pudzian nie popełnił. Dlaczego?

Istotna jest bowiem motywacja sprawcy, który karalnych zachowań musi dopuścić się „z powodu” określonej przynależności grupowej ofiary, a w kontekście zaistniałej sytuacji jak się wydaje powodem do znieważenia nie był fakt, że osoby te są imigrantami ale to, że osoby te dokonały zniszczeń w mieniu poszkodowanego. Innymi słowy to nie przynależność rasowa, etniczna itp. była podstawę owego ,,znieważenia” ale określone działania grupy osób, podobnie byłoby np. gdyby samochód firmy Pudziana uszkodzili brytyjscy kibice piłkarscy, a on nazwałby ich ,,ludzkimi śmieciami”.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Pudzian o imigrantach na Facebooku, Shutterstock