Nie załapałeś się na Tarczę Finansową? Dobre wieści – będziesz mógł złożyć reklamację od decyzji odmownej

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (52)
Nie załapałeś się na Tarczę Finansową? Dobre wieści – będziesz mógł złożyć reklamację od decyzji odmownej

Tarcze mają to do siebie, że wymagają poprawek. Wiemy to doskonale na przykładzie tej antykryzysowej, która była już trzykrotnie aktualizowana. Również Tarcza Finansowa, jak się okazuje, wymagała korekt. A chodzi o dodaną właśnie możliwość złożenia czegoś w rodzaju reklamacji od decyzji odmownej. Ma to usprawnić narzędzie, jakim jest tarcza finansowa. Jak się odwołać od decyzji? Sprawdźmy.

Tarcza Finansowa – jak się odwołać?

Do tej pory tarcza finansowa znała tylko procedurę odwoławczą w przypadku podjęcia decyzji o wypłacie subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana. Dotyczyła ona zatem tylko podmiotów, które wniosek złożyły, został on zaakceptowany, ale ostateczna przyznana kwota okazywała się niesatysfakcjonująca. Brak było natomiast regulacji dotyczącej wniosków odrzuconych. Jedynym rozwiązaniem mogło być ponowne złożenie wniosku, ale to mogło dać efekt nieustannego kręcenia się w kółko.

Dlatego, jak poinformował dziś jako pierwszy portal prawo.pl, 14 maja opublikowano nowy regulamin Tarczy Finansowej.  Dodano do niego paragraf 14. Mówi on o tym, że każdy beneficjent tarczy może zwrócić się do Polskiego Funduszu Rozwoju z zapytaniem dotyczącym odmowy udzielenia subwencji. Pośrednikiem w tym wypadku jest bank wnioskującego. Warunkiem koniecznym jest udokumentowanie przez beneficjenta różnic w treści odmowy a rzeczywistym stanem faktycznym.

Tarcza Finansowa – system był dziurawy

Prawo.pl przypomina, że do połowy maja Tarcza Finansowa była pozbawiona jakiejkolwiek procedury reklamacyjnej, na co zwracali uwagę przedsiębiorcy. Problem był związany na przykład z brakiem możliwości dodawania załączników, często niezbędnych do tego by wniosek o subwencję z Tarczy Finansowej stał się kompletny. Teraz, w przypadku skorzystania z możliwości takiej reklamacji poprzez bank, możemy doprowadzić do zmiany pierwotnej decyzji odmownej. O ile oczywiście nowa procedura okaże się sprawna i pozbawiona dziur technicznych.

Tarcza Finansowa – do czego jest potrzebna

Tarcza Finansowa to mechanizm, który ma pomóc firmom dotkniętym przez kryzys przetrwać go i rozkręcić na nowo swoją działalność. Jej operatorem jest Polski Fundusz Rozwoju. Subwencja to tak naprawdę pożyczka od państwa na bardzo korzystnych warunkach. A są one takie, że jeśli firma utrzyma się przez dwanaście miesięcy i przez ten czas utrzyma obecny stan zatrudnienia, będzie ona musiała zwrócić państwu jedynie jedną czwartą pierwotnej kwoty pożyczki. Kwota do zwrotu będzie rosła wprost proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia. Wszystko po to, by pracodawcy nie opłacała się likwidacja stanowisk pracy.