Zakup piekarnika, zmywarki czy mebli kuchennych można zaliczyć do wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe. Jest nowa interpretacja

Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji (90)
Zakup piekarnika, zmywarki czy mebli kuchennych można zaliczyć do wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe. Jest nowa interpretacja

Najnowsza interpretacja ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego może zaskakiwać, ale tym razem – wyjątkowo pozytywnie. Okazuje się bowiem, że zdaniem ministra ulga mieszkaniowa obejmuje zakup niektórych sprzętów AGD, oświetlenia, czy nawet – mebli. 

Ulga mieszkaniowa obejmuje zakup sprzętów AGD i nie tylko. Jest nowa interpretacja

Osoby, które sprzedają mieszkanie przed upływem 5 lat od jego zakupu (przy czym okres ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym doszło do transakcji kupna), muszą liczyć się z tym, że konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego w wysokości 19 proc. dochodu. Jedynym sposobem na zmniejszenie lub uniknięcie zapłaty podatku będzie przeznaczenie pieniędzy ze sprzedanej nieruchomości na cele mieszkaniowe (nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła transakcja). Wysokość ulgi to iloczyn kwoty dochodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości i kwoty wydatków na cele mieszkaniowe. Następnie otrzymaną kwotę należy podzielić przez wysokość przychodu. Tym samym im wyższe kwoty wydatków – tym lepiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy PIT za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uznaje się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub – własnego lokalu mieszkalnego. Co jednak istotne – ustawa nie definiuje jednocześnie, co należy rozumieć pod pojęciem „budowy” czy „rozbudowy”. Stąd też wątpliwości, jakie wydatki faktycznie można zakwalifikować jako poniesione na cele mieszkaniowe. W interpretacji minister powołał się jednak na Prawo budowlane oraz na dotychczasowe orzecznictwo. Jak można przeczytać w uzasadnieniu,

W orzecznictwie przyjmuje się, że za wydatki spełniające kryteria art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy PIT można uważać, w szczególności, wykonanie robót budowlanych w istniejącym lub nowopowstałym budynku/lokalu mieszkalnym wraz z wymianą/instalacją składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego).

Wydatki poniesione na zakup kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, okapów kuchennych, mogą być traktowane jako wydatki budowlane, remontowe lub wykończeniowe, gdyż stanowią zakończenie instalacji gazowej, gazowo-elektrycznej, elektrycznej, wodociągowej, wodociągowo-kanalizacyjnej lub wentylacyjnej.

Tym samym okazuje się, że ulga mieszkaniowe obejmuje zakup sprzętów AGD czy oświetlenia. Jak dalej można przeczytać w treści uzasadnienia, budynek lub lokal mieszkalny powinien w swym projekcie uwzględniać takie pomieszczenia jak kuchnia czy łazienka; tym samym wydatki wynikające z projektów instalacyjnych i przyłączeniowych można uznać za racjonalne i niezbędne.

Co ciekawe, w uzasadnieniu przyznano również, że przy badaniu spełnienia przesłanki „własnego celu mieszkaniowego”, należy mieć na uwadze również wsparcie państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Z kolei z uwagi na nieostry charakter pojęcia „własnego celu mieszkaniowego” należy uznać, że jest on realizowany pośrednio również dzięki możliwości zabezpieczenia i realizacji w budynku/lokalu podstawowych potrzeb życiowych człowieka.

Meble kuchenne również zwolnione z podatku

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w interpretacji poruszono również kwestię mebli kuchennych (zarówno tych pod wymiar jak i zabudowy wolnostojącej). Zdaniem ministra zabudowy kuchenne mają na celu realizację wspomnianych podstawowych potrzeb człowieka, przyczyniając się tym samym w sposób pośredni do pełnej realizacji własnego celu mieszkaniowego. Dotyczy to również wszystkich mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie. Chodzi m.in. o szafy wnękowe, pawlacze czy zabudowę garderoby.

Interpretacja (jej tekst można znaleźć na tej stronie) to zatem z pewnością miłe zaskoczenie dla osób, które właśnie sprzedały mieszkanie lub planują to w najbliższej przyszłości.