Niepłacenie składek ZUS może skończyć się nawet więzieniem. To samo grozi oszustom wyłudzającym zasiłki

Firma Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (1)
Niepłacenie składek ZUS może skończyć się nawet więzieniem. To samo grozi oszustom wyłudzającym zasiłki

Czy więzienie za niepłacenie składek ZUS jest możliwe? W ekstremalnych sytuacjach – tak. ZUS składa również zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa w sytuacji, gdy wyłudzane są zasiłki. Mowa nie tylko o zasiłkach macierzyńskich, ale również – chorobowych. 

Więzienie za niepłacenie składek ZUS jest możliwe

Mogłoby się wydawać, że przedsiębiorcy, którzy nie płacą składek ZUS w terminie, narażają się przede wszystkim na karę grzywny. Należy jednak pamiętać, że to nie jest jedyna możliwa konsekwencja niepłacenia składek ZUS. Oprócz tego Zakład ma również do dyspozycji takie kary i środki dyscyplinujące jak:

  • naliczenie odsetek za zwłokę,
  • wymierzenie opłaty dodatkowej,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • zabezpieczenie na majątku płatnika poprzez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego.

To jednak nie wszystko, a konsekwencje niepłacenia składek mogą być również znacznie poważniejsze. Jeżeli przedsiębiorca nie opłacił składek w części, która jest finansowana przez ubezpieczonych, ZUS może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Potrącenie tych części składek z wynagrodzenia pracownika (brutto) oraz ich nieprzekazanie do ZUS może zostać zakwalifikowane właśnie jako przestępstwo – za które z kolei grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Więzienie grozi również pracodawcom, którzy złośliwie lub uporczywie naruszają prawa pracownika, które wynikają ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego oraz tym, którzy nie zgłaszają (nawet za zgodą zainteresowanego) wymaganych danych albo zgłaszają nieprawdziwe dane, które mają wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość. Wobec takich osób sąd może zastosować karę grzywny, a także karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Więzienie grozi również za wyłudzanie zasiłków

Należy przy tym pamiętać, że więzienie grozi nie tylko za niepłacenie składek ZUS, ale również za wyłudzanie zasiłków – macierzyńskiego czy chorobowego. W przeszłości dochodziło już do licznych sytuacji, gdy ciężarne kobiety rejestrowały fikcyjną działalność gospodarczą, a następnie – rejestrowały się w ZUS i płaciły najwyższe możliwe składki, dzięki czemu mogłyby otrzymać zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka w maksymalnej kwocie.

Z kolei jeśli chodzi o wyłudzanie zasiłków chorobowych, policjanci z Krakowa – pod nadzorem Prokuratury Okręgowej – rozpracowali niedawno grupę przestępczą, których członkowie zakładali fikcyjne firmy i przedstawiali nieprawdziwe dochody, co miało wpływ na podstawę wymiaru składek i same składki, które miały sięgać nawet 10 tys. zł miesięcznie. „Przedsiębiorcy” następnie przechodzili na długotrwałe zwolnienie lekarskie – nawet sześciomiesięczne. Po chwilowej przerwie wracali z powrotem na chorobowe. Nienależne świadczenia w przypadku niektórych członków grupy wyniosły łącznie nawet 200 tys. zł. Za oszustwa w stosunku do mienia o znacznej wartości grozi im teraz nawet 10 lat więzienia.

Okazuje się zatem, że konsekwencje niepłacenia składek czy wyłudzeń z ZUS mogą być poważne – a w grę nie wchodzi wyłącznie kara grzywny czy zapłata odsetek za zwłokę.