Zmiany w kontroli drogowej. Drogówka zyska większe uprawnienia, ale będzie musiała uważać

Moto dołącz do dyskusji (18) 03.10.2019
Zmiany w kontroli drogowej. Drogówka zyska większe uprawnienia, ale będzie musiała uważać

Edyta Wara-Wąsowska

Jest nowy projekt rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego. Drogówka zyska dzięki niemu nieco większe uprawnienia, ale jednocześnie będzie musiała stosować się do nowych, uściślonych przepisów dotyczących użytkowania urządzeń pomiarowo-kontrolnych. Zmiany w kontroli drogowej są jednak raczej kosmetyczne. 

Zmiany w kontroli drogowej: jest nowy projekt rozporządzenia

Do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął nowy projekt rozporządzenia – czekają nas tym samym zmiany w kontroli drogowej. Zmian nie jest dużo, ale uprawnienia drogówki zostaną nieco zwiększone. Na szczęście niektóre zmiany powinny także ucieszyć kierowców, a uprawnienia policji podczas kontroli drogowej nie zostaną radykalnie zwiększone.

Zmianie ulegnie m.in. par. 3 rozporządzenia, dotyczący miejsca postoju kontroli drogowej. Obecnie brzmi on

Pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu.

W rozporządzeniu dodano natomiast, że dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione – jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia działań kontrolnych. Nadal taki postój nie mógłby zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Dzięki nowemu brzmieniu przepisu drogówka mogłaby jednak zatrzymywać się na kontrolę nawet w zatoczkach autobusowych czy na chodnikach, a także w każdym innym miejscu niedozwolonym. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że praktyka kontroli pokazuje, że czasem kontrola drogowa po prostu wymaga usytuowania się pojazdu np. w miejscu obowiązywania zakazu zatrzymywania się.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że już wcześniejsze rozporządzenie przewidywało sytuację, w której i tak kontrola zajmie miejsce niedozwolone. Zarówno w obecnym rozporządzeniu jak i tym, które dopiero wejdzie w życie, policja przed przystąpieniem do kontroli musi w takim wypadku włączyć niebieskie światła błyskowe.

Drogówka będzie musiała zwracać większą uwagę na urządzenia pomiarowe

W projekcie rozporządzenia znalazł się również przepis dotyczący użytkowania urządzeń pomiarowo-drogowych. Kontrolujący będą musieli używać przyrządów pomiarowo-kontrolnych zgodnie z przepisami metrologicznymi oraz zgodnie z instrukcją obsługi i po przeprowadzeniu testów urządzenia, jeśli tego wymaga instrukcja. Obecnie brakuje jednolitości w przepisach, jeśli chodzi o używanie takich urządzeń.

Zmiany w kontroli drogowej: kto będzie mógł przeprowadzić kontrolę drogową?

Oczywiście -tak jak do tej pory – przede wszystkim policja, a także Straż Graniczna i funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Dodatkowo jednak kontrolę będzie mógł przeprowadzić także inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska – w obecności jednej z uprawnionych do kontroli służb. To wspomoże kontrole pojazdów, które mogłyby przewozić nielegalny ładunek zagrażający środowisku (odpady). Jeśli inspektor będzie miał uzasadnione przypuszczenia, że tak jest w danym przypadku, będzie mógł zerwać plomby zabezpieczające ładunek.