Lepiej już było. Prezes zwołał wideokonferencję na Zoomie i zwolnił na niej 900 pracowników

Praca Prawo dołącz do dyskusji (67) 07.12.2021
Lepiej już było. Prezes zwołał wideokonferencję na Zoomie i zwolnił na niej 900 pracowników

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Szef firmy pożyczkowej Better.com zorganizował wiedokonferencję na Zoomie. Wykorzystał ją do zwolnienia 900 pracowników. Czy polskie prawo dopuszcza zwolnienie pracownika mailem lub na Zoomie?

Zwolnienie pracownika mailem lub na Zoomie

Prezes Better.com Vishal Garg trafił do CNN. Powodem jest sposób w jaki rozstał się z swoimi 900 pracownikami. „Jeśli bierzesz udział w tym spotkaniu, jesteś częścią pechowej grupy, która jest zwalniania. Twoje zatrudnienie tutaj kończy się ze skutkiem natychmiastowym” zakomunikował części swojej załogi. Następnie dodał, że szczegóły poznają z maili, które prześle im dział HR. Znaleźli w nich wypowiedzenia wraz informacjami o świadczeniach i odprawach.

Przyczyną decyzji Garga jest sytuacja na rynku nieruchomości i wydajność zwolnionych pracowników. Według szefa Better.com pracowali oni tylko dwie godziny dziennie przez co, w jego ocenie, okradali pozostałych współpracowników i klientów. Pracownicy dostawali już wcześniej maile od szefa z informacją, że są „zbyt cholernie wolni” i przynoszą mu wstyd. Jak podaje portal CNN zwolnienia pracowników nie można tłumaczyć sytuacją finansową firmy. W zeszłym tygodniu z debiutu giełdowego pozyskała ona 750 mln dolarów i jak wykazała w swoim bilansie dysponuje miliardem USD w gotówce.

Czy podobna sytuacja mogłaby się zdarzyć w Polsce?

„Wypowiedzenie jest skuteczne, jeśli zostało skutecznie doręczone. Samo wysłanie wypowiedzenia mailem będzie wadliwe. Konieczne jest wysłanie na adres pracownika wypowiedzenia w formie pisemnej przesyłką poleconą. Pracodawca musi mieć dowód doręczenia. Wypowiedzenie można wysłać drogą elektroniczną (poprzez mail), jeżeli oświadczenie o rozwiązaniu umowy opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym” wyjaśnia Główny Inspektorat Pracy PIP.

Co jeśli wypowiedzenie nie miało formy pisemnej i nie zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Pracodawca przekazał je telefonicznie lub podczas wideokonferencji. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę złożone bez zachowania formy pisemnej jest skuteczne i można je podważyć jedynie w drodze odpowiedniego powództwa. (wyrok SN z dnia 7 października 2008 r., II PK 56/08). Oznacza to, że wadliwe zwolnienie będzie skuteczne jeśli pracownik nie odwoła się do sądu pracy.

Prawo pracownika

Pracownik na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę ma 21 dni. Chyba że pracodawca przy rozwiązywaniu umowy o pracę nie pouczył go o możliwości odwołania się do sądu. W takim przypadku zwolniony pracownik będzie miał prawo do przywrócenia terminu na wniesienie odwołania. Czego może domagać się w odwołaniu? W przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę, pracownik może  domagać się przywrócenia do pracy lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Może też dochodzić odszkodowania za czas, w którym pozostawał bez pracy.