Błędny adres na L4 może w niektórych sytuacjach pozbawić prawa do wynagrodzenia chorobowego

Praca dołącz do dyskusji 09.07.2021
Błędny adres na L4 może w niektórych sytuacjach pozbawić prawa do wynagrodzenia chorobowego

Justyna Bieniek

Błędny adres na L4 może skutkować pozbawieniem zasiłku chorobowego. Oczywiście pomyłkę możemy dość łatwo skorygować. Po warunkiem, że sami zorientujemy się, że na naszym zwolnieniu jest błąd.

Od dwóch lat pracownicy udający się na zwolnienie muszą podawać adres, pod którym będą przebywać w czasie choroby. Chory podaje adres w momencie wystawiania zwolnienia. Obowiązek ten służy głównie ułatwieniu przeprowadzenia kontroli z ZUS-u i przez pracodawcę, co w praktyce zdarza się częściej. Żadnym ewenementem nie jest sytuacja, kiedy lekarz wypisujący zwolnienie wpisze błędny adres na zwolnieniu L4. Taka sytuacja w przypadku kontroli może doprowadzić do problemu, ale tak naprawdę wszystko zależy od nas.

Błędny adres na L4

W przypadku problemów z adresem możemy wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, kiedy sami odkryjemy błąd i druga, kiedy błąd zostanie odkryty przez ZUS lub pracodawcę. Jeżeli sami zorientujemy się, że podany na zwolnieniu adres jest błędny, powinniśmy zgłosić ten fakt do lekarza wystawiającego L4. Po otrzymaniu takiej informacji lekarz lub asystent medyczny ma 3 dni robocze, liczone od dnia stwierdzenia błędu albo otrzymania informacji o nim od pacjenta, jego pracodawcy czy ZUS, na anulowanie zwolnienia i wystawienie nowego, z poprawnymi danymi. Cała operacja wynika z faktu, że wystawionego elektronicznego zwolnienia nie można już edytować.

W przypadku drugiej sytuacji, kiedy błąd zostanie odkryty podczas kontroli z ZUS-u lub pracodawcy mamy trochę większy problem. Nieobecność w miejscu wskazanego pobytu zostanie uznana za niewłaściwe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. Organ wezwie wtedy ubezpieczonego do złożenia wyjaśnień. W przypadku odmowy ich złożenia albo ich nieudzielenia w wyznaczonym terminie organ uzna, że zwolnienie lekarskie zostało wykorzystane niezgodnie z jego celem. A to oznacza, że będzie miał prawo do odmowy wypłaty zasiłku chorobowego.

Zmiana miejsca pobytu podczas zwolnienia lekarskiego

Jak ustrzec się przed utratą chorobowego? Przede wszystkim warto pamiętać o sprawdzeniu adresu podanego na zwolnieniu. Lekarz wystawiający L4 najczęściej kopiuje adres, który ma w bazie. Zgodnie z nowymi przepisami powinien zapytać o aktualny adres oraz wyraźnie poinformować pacjenta, że chodzi o adres, pod którym będzie przebywał w czasie zwolnienia. Dopilnowanie tego spoczywa na nas. Powinniśmy więc w razie potrzeby sprawdzić poprawność wpisanego adresu, poprosić o jego przeczytanie lub wydrukowanie zwolnienia.

Jest to o tyle ważne, że pracodawca albo organ, który odkryje błąd lub nie zastanie pracownika podczas kontroli, nie będzie miał możliwości wyjaśnienia wątpliwości. Chory pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonu, czy maila. Tak naprawdę w obecnej sytuacji prawnej dopilnowanie aktualności adresu zależy tylko i wyłącznie od nas.