Przedsiębiorcy mogą wnioskować o dodatkowe pieniądze z ZUS dla firm. Mają na to jeszcze tylko kilka dni

Finanse Firma dołącz do dyskusji (304) 21.06.2021
Przedsiębiorcy mogą wnioskować o dodatkowe pieniądze z ZUS dla firm. Mają na to jeszcze tylko kilka dni

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy mają jeszcze tylko kilka dni, by wnioskować o dodatkowe pieniądze z ZUS dla firm. Nabór wniosków w ramach corocznego konkursu dla przedsiębiorców zakończy się 30 czerwca. 

Dodatkowe pieniądze z ZUS dla firm na poprawę bezpieczeństwa pracowników

1 czerwca ruszył nabór wniosków w ramach konkursu organizowanego przez ZUS. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników, zmniejszenia zagrożenia wypadkami czy zredukowania oddziaływania niekorzystnych czynników.

Dodatkowe pieniądze z ZUS dla firm można przeznaczyć na wydatki związane m.in. z zakupem:

 • środków ochrony indywidualnej (zarówno ubrań jak i akcesoriów)
 • sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne,
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym,
 • urządzeń oczyszczających powietrze oraz urządzeń mechanicznej wentylacji powietrza,
 • sprzętu, który ograniczy obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (czyli np. biurowych foteli profilowanych czy specjalnych „krzeseł” do pracy stojącej),
 • wydatkami na zapewnienie bezpieczeństwa instalacji technicznych maszyn, urządzeń.

Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze z ZUS dla firm?

Aby móc złożyć wniosek, przedsiębiorca musi jednak spełnić dodatkowe warunki. Po pierwsze – nie zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto nie może też zalegać z opłacaniem podatków, znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego czy postępowania układowego z wierzycielem. Przedsiębiorca nie może też złożyć wniosku, jeśli nie minęły co najmniej 3 lata od dnia wypłaty przez ZUS ostatniego dofinansowania. Ponadto nie może też ubiegać się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od zwrotu dofinansowania – jeśli został do tego zobowiązany przez Zakład.

Kryteria wyboru

Jeśli chodzi z kolei o kryteria wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie, ZUS sprawdza czy przedsiębiorca:

 • złożył wniosek w terminie i w wymaganej formie,
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z wymienionymi wyżej warunkami.

Punkty przyznawane są natomiast w zależności od:

 • rodzaju przedsiębiorstwa (wielkości),
 • kategorii ryzyka pracodawcy,
 • zgodności proponowanych rozwiązań z BHP,
 • realizacji celu projektu,
 • adekwatności proponowanych rozwiązań,
 • efektywności wydatków w projekcie,
 • oddziaływania projektu na poprawę BHP,
 • innowacyjności proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Przedsiębiorca, który chce złożyć wniosek, musi najpierw pobrać go na swój komputer ze strony ZUS, wypełnić, a następnie wysłać (z wymaganymi załącznikami itd.) w formie elektronicznej poprzez stronę prewencja.zus.pl.

Wyniki konkursu ZUS ogłosi najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Dokładny regulamin konkursu dofinansowania z ZUS dla przedsiębiorców (razem z kwotami, o które można się ubiegać) znajduje się na tej stronie.