Można otrzymać nawet 7560 złotych, jeżeli miało się spadki obrotów

Gorące tematy Firma Prawo dołącz do dyskusji (316) 23.01.2021
Można otrzymać nawet 7560 złotych, jeżeli miało się spadki obrotów

Patryk Wieczyński

Chociaż najnowsze Tarcze Antykryzysowe skupiają się głównie na branżach, które zostały dotknięte ostatnim lockdownem, to nie oznacza to, że z innych pomocy nie mogą skorzystać pozostali przedsiębiorcy. Każdy, kto nie zatrudnia pracowników, a z powodu pandemii doznał spadków przychodów, może starać się o dofinansowanie dla samozatrudnionych nawet w wysokości 7560 złotych. 

Powiatowe Urzędy Pracy wciąż prowadzą nabór na dofinansowania do prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach pomocy związanej z art. 15zzc Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych. Są one ograniczone tylko dla osób samozatrudnionych, które nie posiadają pracowników oraz zaliczyli spadki. Jeżeli więc ktoś nie korzystał z tej formy pomocy na wiosnę 2020 roku, ponieważ dopiero ostatnie miesiące wygenerowały u niego spadki, to nadal może to zrobić.

Kto może liczyć na dofinansowanie działalności dla samozatrudnionych?

Podstawowe kryteria, jakie trzeba spełnić to spadek obrotów o co najmniej 30%, 50% lub 80%. Spadek tych obrotów musi być następstwem wystąpienia COVID-19. Nie możemy też zalegać w płatnościach podatków czy składek wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja o tym, że obniżenie obrotów musi być spowodowany pandemią oznacza, że jeżeli mamy firmę prowadzącą działalność sezonową i nasze obroty spadły właśnie z tego powodu, to nie może to być powodem do zgłoszenia się o pomoc. Nie ma jednak w ustawie zaznaczonego, w jaki sposób należy wskazać, że spadek obrotów faktycznie był spowodowany następstwami po wystąpieniu COVID-19.

Jak wysokie może być dofinansowanie dla samozatrudnionych?

Pomoc może być wypłacana maksymalnie przez trzy miesiące i w zależności o wysokości spadków może wynosić:

  • spadek obrotów o co najmniej 30%50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1400 złotych. Jeżeli będziemy otrzymywać to dofinansowanie przez trzy miesiące, to otrzymamy 4200 złotych.
  • spadek obrotów o co najmniej 50%70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1960 złotych. Jeżeli będziemy otrzymywać to dofinansowanie przez trzy miesiące, to otrzymamy 5880 złotych.
  • spadek obrotów o co najmniej 80%90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2520 złotych. Jeżeli będziemy otrzymywać to dofinansowanie przez trzy miesiące, to otrzymamy 7560 złotych.

Co istotne, jeżeli wystąpią u nas wystarczające spadki, to możemy, albo złożyć wniosek od razu na trzy miesiące, by co miesiąc otrzymywać kwotę na konto, odpowiednią dla wykazanego obniżenia obrotu, albo co miesiąc składać nowy wniosek, jeżeli spodziewamy się, że w kolejnych okresach te spadki mogą być jeszcze wyższe.

W ustawie jest też zapisane, że uzyskana pomoc musi być przeznaczona na wydatki związane z prowadzoną działalnością, co wnioskodawca oświadcza we wniosku. Nie jest jednak określone czy i, ewentualnie w jaki sposób, należałoby to jakoś udokumentować.

Licząc spadek obrotów, nie trzeba brać po uwagę kalendarzowych miesięcy. Wszystko zależy od tego, jak zdecyduje przedsiębiorca

Kluczową kwestią jest więc wyliczenie, czy dana firma ma wystarczające spadki obrotów, by otrzymać ten typ pomocy. Kryterium spadku obrotów oznacza, że należy porównać dwa kolejne miesiące z 2020 lub 2021 roku do analogicznych dwóch miesięcy z roku 2019 lub 2020.

Spadek obrotów jest opisany w ustawie jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. W przypadku wykonywania usług, do czynienia będziemy mieli ze spadkami w kwotach wyrażonych wartościami. Jeżeli ktoś jednak sprzedaje towary, to korzystniejsze może być dla niego wykazanie spadków ilościowych, ponieważ w skali roku okazać się może, że nawet jeżeli sprzedaż danego produktu wzrosła, to wzrosły też jego koszty, a to oznacza, że faktyczny zarobek mógł zmaleć. Wtedy może się okazać, że lepiej wykazać spadek sprzedaży ilości towarów, a nie ich wartości. Wszystko zależy więc od typu prowadzonej działalności.

Ważną informacją jest to, że nie trzeba brać całych kalendarzowych miesięcy, lecz w ustawie jest zapisane, że za miesiąc uważa się też 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. To przedsiębiorca wybiera jaki sposób prezentacji spadków będzie dla niego korzystniejszy.

W przykładzie przedstawiona jest sytuacja, gdy porównujemy okres październik-listopad 2020, do października-listopada 2019.

Obroty 2020:
– październik 2020 – 10 000 zł
– listopad 2020 – 8 000 zł
Suma obrotów za dwa miesiące: 18 000 zł

Obroty 2019:
– październik 2019 – 15 000 zł
– listopad 2019 – 12 000 zł
Suma obrotów za dwa miesiące: 27 000zł

Aby wyliczyć spadki obrotów potrzebny jest wzór: y-x/y *100
gdzie:
y – obroty za rok wcześniejszy (2019 lub 2020)
x – obroty za rok późniejszy (2020 lub 2021)

W naszym wypadku będzie więc to: 27000-18000/27000*100= 33,33%

Oznacza to, że firma, której dotyczył przykład, zanotowała spadek obrotów, rok do roku, w wysokości 33,33% i  może starać się o dofinansowanie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli 1400 zł za jeden miesiąc lub 4200 za trzy miesiące.

Wniosek o dofinansowanie dla samozatrudnionych można złożyć elektronicznie lub pisemnie

Przede wszystkim należy udać się na stronę swojego Powiatowego Urzędu Pracy, by sprawdzić, czy prowadzi on nabór na tego typu dofinansowanie. Według informacji zamieszczanych na stronach urzędów, wsparcie w ramach art. 15zzc będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r. Jednak zawsze, zanim złożymy pismo i wykonamy pracę z tym związane, lepiej sprawdzić, czy nie ma jakiegokolwiek komunikatu ze strony urzędu.

Sam wniosek można złożyć w sposób papierowy lub elektroniczny przez portal praca.gov.pl. Aby złożyć go przez internet, wystarczy posiadać profil zaufany, który w razie czego można założyć często poprzez bankowość. We wniosku podaje się też adres e-mail i numer telefonu. Warto to zrobić, bo urzędy coraz częściej korzystają z tych możliwości kontaktu i w razie ewentualnych korekt można szybciej uzupełnić braki, a co za tym idzie, szybciej otrzymać pieniądze.

Elektroniczne złożenie wniosku jest stosunkowo łatwe. Należy udać się na stronę praca.gov.pl, tam znaleźć zakładkę „Tarcza Antykryzysowa”, a następnie „Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników art.15zzc-PUP (PSZ-DKDG)”. Potem natomiast należy na dole odnaleźć swój urząd pracy i postępować według dalszych poleceń.

W przypadku chęci złożenia wniosku pisemnie należy wejść na stronę właściwego dla swojej firmy powiatowego urzędu pracy i odnaleźć wniosek w zakładce poświęconej Tarczy Antykryzysowej. Zazwyczaj będzie on opisany jako „Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)”

Są sytuacje, gdy środki muszą zostać zwrócone. W innych przypadkach nawet egzekucje sądowe nie mogą nam ich zabrać

Uzyskane dofinansowanie podlega zwrotowi, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się zamknąć działalność gospodarczą w okresie, w jakim otrzymał dofinansowanie.

Innym powodem, by urząd mógł uznać, że pieniądze powinny być oddane, jest złamanie przepisów związacych z pomocą z art. 15zzc, czyli zafałszowanie spadku obrotów lub wydanie ich na cele niezwiązane z działalnością.

Same środki otrzymane od urzędu pracy są natomiast wolne od egzekucji sądowych lub administracyjnych. Oznacza to, że jeżeli otrzymamy je na konto bankowe, to nie będą mogły zostać zajęte nawet jeżeli dotyczy nas sądowy lub administracyjny tytuł wykonawczy.