Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao S.A. Co to oznacza dla jego klientów? Wyjaśniamy

Finanse dołącz do dyskusji (54) 31.12.2020
Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao S.A. Co to oznacza dla jego klientów? Wyjaśniamy

Marzena Sosnowska

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Banku, wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A. Klienci jednak nie mają czego się obawiać – nie stracą żadnych pieniędzy.

Idea Bank stał nad krawędzią od dawna. I wraz z początkiem nowego roku – decyzją państwowego organu – spadnie w przepaść. Tak bowiem należy określić wszczęcie przymusowej restrukturyzacji opartej m.in. na ustaleniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, że Idea Bank był zagrożony upadłością i nie było szans, by sam wykaraskał się z kłopotów.

Sprawa jednak jest ważna nie tylko dla sektora bankowego, lecz dla tysięcy klientów Idea Banku. Wielu może mieć obawy o to, co z ich pieniędzmi. Zastanawiają się też choćby, czy muszą szukać sobie nowego rachunku w nowym banku.

To, co najistotniejsze: od 3 stycznia 2021 r. wszyscy klienci Idea Banku staną się klientami Banku Pekao S.A. Wszelkie depozyty i inne gromadzone środki pozostaną więc bezpieczne i pieczę nad nimi sprawował będzie bank przejmujący. Co więcej, nie zmienią się również numery rachunków bankowych. Mówiąc najprościej, osoba, która ma dziś rachunek w Idea Banku, nie musi podejmować żadnych działań. Hasła i loginy pozostaną bez zmian (chociaż użytkownik, rzecz jasna, może je zmienić, jeśli uzna to za stosowne).

Przerwa techniczna w nocy z 31 grudnia/1 stycznia

Warto natomiast wiedzieć, że od godz. 20:00 31 grudnia 2020 r. do godz. 4:00 1 stycznia 2021 r. przewidziana jest przerwa techniczna. Brak możliwości zalogowania się do bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej będzie zatem czymś przewidywanym. Nie należy więc wpadać w panikę.

Zmiany nie będą dotyczyły również kart – czy to debetowych, czy kredytowych. Te wydane przez Idea Bank zachowają ważność aż do terminu wskazanego na karcie.

Co więcej, nawet stacjonarne placówki nadal będą działać. Tyle że już nie pod szyldem Idea Banku, lecz pod szyldem Banku Pekao S.A. Przy czym gdyby ktoś chciał udać się do placówki już 4 stycznia 2021 r., to musi zaczekać do godz. 13:00, gdyż dopiero od tej godziny będą otwarte punkty obsługi.

Niczego obawiać się nie muszą także osoby, które jeszcze nie są klientami Idea Banku, a składały w nim wnioski kredytowe. Te zostaną rozpatrzone przez Bank Pekao S.A., a ktoś – o ile wyrazi chęć zawarcia umowy – stanie się po prostu klientem banku przejmującego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny na swej stronie internetowej wyjaśnił, że działa w granicach i na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która wprowadza do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę o przymusowej restrukturyzacji banków. W komunikacie wskazano, że fundusz przed podjęciem decyzji zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów Idea Banku. Z oszacowania, wykonanego przez niezależny podmiot – PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – wynika, że aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynoszą minus 482,8 mln zł.

BFG wskazał, że zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane, zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone.

54 odpowiedzi na “Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao S.A. Co to oznacza dla jego klientów? Wyjaśniamy”

  1. Z tego, co pamiętam, sam Bank Pekao S.A. miał swoje kłopoty i likwidował lub ograniczał działalność na flance wschodniej Europy. Myślę, że jak Bank Pekao S.A przejął Idea Bank, to w dalszej perspektywie PKO BP wchłonie Bank Pekao S.A. na terenie Polski.

      • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao, Pekao, Pekao SA, dawniej PeKaO) – polski bank uniwersalny założony 17 marca 1929 r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Od 1998 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999–2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju[1][2], których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa.

  2. Klienci w mediach społecznościowych IdeaBanku deklarują, że już od 4 stycznia będą wycofywać swoje pieniądze (a niektórzy ratować przed PiS-owskim PEKAO).

    • Z deszczu pod rynnę. Cała grupa kapitałowa to jeden wielki żart, a teraz klienci trafią do Pekao – nie zazdroszczę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *