Zanim przedawnią się zaległości podatkowe musi minąć praktycznie sześć lat. A urzędy i tak mają sposoby by ten okres przedłużyć

Firma Podatki Prawo dołącz do dyskusji (28) 06.04.2021
Zanim przedawnią się zaległości podatkowe musi minąć praktycznie sześć lat. A urzędy i tak mają sposoby by ten okres przedłużyć

Patryk Wieczyński

Czasem w wyniku zaniedbania, czasem w wyniku pomyłki, może się zdarzyć, że w przeszłości zapomnieliśmy zapłacić jakiegoś podatku. Kiedy przedawniają się zaległości podatkowe? Jak daleko w przeszłość może cofnąć się urząd skarbowy, by nakazać nam zapłatę podatków?

Przedawnienie się zaległości to norma w systemie podatkowym

Podatki płacić należy. Można dyskutować o ich zasadności, wysokości czy formie. Ale normą w nowoczesnym państwie jest to, że praktycznie każdy przedsiębiorca czy spółka, która przynosi zyski, musi płacić daniny na rzecz budżetu.

Jednak może się zdarzyć tak, że w wyniku błędu albo pomyłki, zapomnieliśmy wykazać i zapłacić jakiegoś podatku w przeszłości. Logiczne jest, że po upływie określonego czasu powinna ta zaległość odejść w zapomnienie i się przedawnić, by prowadząc w Polsce biznes nie musieć obawiać się tego, że ktoś znajdzie nam jakąś zaległość sprzed 20 lat i wyliczy do tego odsetki.

O tym, kiedy przedawniają się zaległości podatkowe, mówi Ordynacja Podatkowa

Art. 70, par. 1  Ordynacji Podatkowej wskazuje:

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Oznacza to, że w 2021 roku organy podatkowe mogą wciąż kontrolować i domagać się podatku za kwestie związane z rokiem 2015. A błędy, które doprowadzą do tego, że nie zapłacimy należnego podatku w 2021 roku, przedawnią się dopiero w 2027 roku.

Sprawia to, że należy przez ten czas jak najbardziej przechowywać dokumenty związane z tymi latami, by w razie kontroli móc okazać je urzędnikowi.

To, kiedy przedawniają się zaległości podatkowe, zależy też od ich typu

Czasem zdarza się, że za wyliczenie podatku odpowiada państwo. Tak dzieje się np. z podatkiem rolnym czy podatkiem od nieruchomości. Takie zobowiązania powstają nie z mocy prawa, ale dopiero na podstawie przedstawionej decyzji.

Art. 68, par. 1 Ordynacji Podatkowej mówi:

Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Oznacza to, że jeżeli otrzymamy w 2021 roku informację, że urząd zapomniał o nas i powinnyśmy zapłacić podatek od nieruchomości za rok 2016, to takie zobowiązanie jest już przedawnione i nie musimy nic płacić.

Inaczej ma się sytuacja, gdy wina jest po naszej stronie. Jeżeli podatnik nie złożył deklaracji dotyczącej np. podatku od nieruchomości albo w tej deklaracji nie ujawniliśmy wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania, to wtedy przedawnienie takiej zaległości ma miejsce po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Urzędy mają swoje sposoby na to, by przedłużyć czas przedawnienia

Niestety urzędy mają swoje sposoby jak przedłużyć czas na przedawnienie zobowiązania i to zgodnie z przepisami prawa. Najpopularniejszą metodą jest zastosowanie art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji Podatkowej, który mówi:

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:
1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;

Częstą praktyką jest więc, że gdy zbliża się termin, w którym ulec przedawnieniu ma jakiś rok podatkowy, urzędy wszczynały kontrole i dawały sobie więcej czasu. Jest to zachowanie moralnie wątpliwe, bowiem po to jest pięć lat na przedawnienie, by państwo miało odpowiedni czas na ewentualną kontrolę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *