Osobom poddanym kwarantannie w związku z podejrzeniem koronawirusa ZUS wypłaci zasiłek chorobowy

Praca Zdrowie dołącz do dyskusji (70) 07.03.2020
Osobom poddanym kwarantannie w związku z podejrzeniem koronawirusa ZUS wypłaci zasiłek chorobowy

Tomasz Laba

Epidemia koronawirusa zatacza coraz szersze kręgi. Do tej pory w Polsce wykryto 5 przypadków, ale osób poddanych kwarantannie jest znacznie więcej. Decyzję o zastosowaniu kwarantanny wobec podejrzanych chorych wydają służby sanitarne. Za czas przebywania na kwarantannie przysługuje zasiłek chorobowy. Koronawirus ZUS.

Epidemia koronawirusa największe żniwa zbiera na razie w Azji oraz zachodniej Europie. W ubiegłym tygodniu wirus dotarł również do Polski, gdzie na razie wykryto 5 przypadków zachorowań na COVID-19. Choroba wywoływana przez tego nowego wirusa postawiła służby medyczne w stan najwyższej gotowości. Najbliższe dni i tygodnie pokażą, czy skala zachorowań w Polsce osiągnie poziom, jaki możemy obserwować w pozostałych państwach. Na razie służby skupiają się na promowaniu zachowań profilaktycznych. Polacy chętnie stosują się do ich zaleceń. Tłumnie ruszyli na zakupy i wykupili całe zapasy niektórych przedmiotów. Żel antybakteryjny stał się towarem deficytowym, a jedynym miejscem, gdzie można go kupić, jest Allegro. Niestety jego cena wzrosła do absurdalnych rozmiarów.

Koronawirus jest już w Polsce i dobrze wiemy, że się rozprzestrzenia. Można zatem przypuszczać, że w najbliższych tygodniach będziemy obserwować wzrost liczby zachorowań. Jednym z podstawowych sposobów na zapobiegnięcie rozprzestrzeniania się koronawirusa jest poddanie podejrzanej osoby kwarantannie. Odpowiednią decyzję w tym temacie wydaje państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny. W przypadku podejrzenia koronawirusa okres kwarantanny wynosi 14 dni. Właśnie tyle czasu wystarczy, aby wirus w organizmie w pełni się rozwinął. Uprawnienie do zastosowania kwarantanny nadaje inspektorom sanitarnym ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

art. 33 ust. 1. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązki określone w art. 5 ust. 1. (kwarantanna).

Koronawirus – ZUS wypłaci zasiłek za czas kwarantanny

Według informacji, które podaje Ministerstwo Zdrowia, kwarantannie poddanych jest obecnie 1300 osób. Jeszcze większa ilość poddana jest nadzorowi epidemiologicznemu.

https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1235969827438825473?s=20

Z oczywistych względów osoba poddana kwarantannie nie może przychodzić do pracy. Z tego powodu decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Oczywiście odpowiedni dokument należy dostarczyć do pracodawcy lub do placówki ZUS. Żeby jednak osoba objęta obowiązkiem kwarantanny nie rozprzestrzeniała dalej wirusa, decyzję może dostarczyć już po zakończeniu kwarantanny.

Lex koronawirus wprowadza również dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości nie większej niż 14 dni. Przysługuje on osobom, które muszą sprawować opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia. Konieczność opieki musi wynikać z faktu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko w związku ze zwalczaniem epidemii.

Art. 4. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.